Reanimatiekwaliteit doet ertoe
De getrainde reddingswerker weet dat tijd en optimale behandeling cruciaal zijn voor het overleven van een patiënt met een plotselinge hartstilstand. Goede reanimatie gecombineerd met vroege defibrillatie is essentieel om de overlevingskans te vergroten.1-3 Richtlijnen 4-5 geven aanwijzingen over een aantal parameters die een goede reanimatie definiëren. De uitdaging voor alle noodhulpverleners blijft echter:

Hoe kan reanimatie volgens de richtlijnen consequent toegepast worden tijdens de gehele keten van overleving?


Patiënten verschillen

In de richtlijnen wordt aanbevolen de borstkas van de patiënt minstens 5 cm in te drukken. Het is echter moeilijk om te weten wanneer de diepte van 5 cm bereikt is. Aangezien de stijfheid van de borstkas per patiënt verschilt, is voor sommige patiënten veel meer drukkracht nodig om aan dezelfde richtlijn te voldoen. Dit maakt het allemaal nog ingewikkelder. Tomlinson et al (2007) toonden zelfs aan dat voor borstkassen van patiënten een drukkracht van 10 tot 55 kg nodig is om de minimale compressiediepte te kunnen bereiken. 6

sidebyside3

Hoe werkt CPRmeter™?
CPRmeter™ heeft twee geïntegreerde sensoren: de ene meet de versnelling en de andere meet de kracht. Een geavanceerde microprocessor meet beide parameters voortdurend tijdens elke compressie, en speciale algoritmes zetten de verzamelde gegevens om in betekenisvolle informatie.

De versnellingsmeter meet de diepte en snelheid van de borstwandbeweging gedurende iedere compressie en zet deze gegevens om in de afgelegde weg. De krachtsensor meet de toegepaste kracht tijdens reanimatie en wordt ook gebruikt om waar te nemen of de borst van de patiënt tussen de compressies volledig terug kan veren. Er wordt feedback gegeven als hulpverlener tijdens de reanimatie leunt. Dit helpt de getrainde hulpverlener borstcompressies volgens de richtlijnen te geven, ongeacht de stijfheid van de borstkas van iedere individuele patiënt.

De robuuste constructie en uitstekende kijkhoeken maken, zelfs in zware omstandigheden, CPRmeter ideaal voor de chaos van een noodsituatie.

videoImage2

Klik voor een interactieve presentatie die een aantal video's omvat met instructies voor het gebruik en onderhoud van de CPRmeter.

 De video's kunnen apart bekeken worden, of allemaal tegelijk door op de "Play All" knop te klikken.

De video's zijn ook in meerdere talen te zien, die gekozen kunnen worden in de drop down box onderaan het videoscherm.

Visuele feedback op het scherm

 

Goede diepte,  tijd tussen compressies en snelheid

 

 

Compressie moet dieper

 

 

Tijd tussen compressies

 

 

Compressie moet langzamer

 

 

Inactieve tijd

 

 

Compressie teller

 

screen1small

screen3small

screen2small

screen5small

screen4small

screen6small
Kwaliteit verzekeren
Hoewel de overlevingscijfers van plotselinge hartstilstand al 25 jaar zo goed als onveranderd zijn, hebben recente studies aangetoond dat er aanzienlijke verbeteringen van de resultaten voor patiënten mogelijk zijn als in organisaties voor gezondheidszorg systematisch initiatieven voor kwaliteitswaarborging en -verbetering worden doorgevoerd.7-8

De CPRmeter™ maakt gebruik van Laerdals nieuwste generatie Q-CPR technologie om de resultaten van reanimatie te registreren en documenteren. Deze mogelijkheid om gebeurtenissen objectief te evalueren is essentieel voor teamverbetering en voor het vaststellen van de beste manier om de resultaten voor patiënten te kunnen verbeteren.7-8

Snelle evaluatie Q-CPR
Getrainde hulpverleners krijgen door de mogelijkheid om met de CPRmeter™ het resultaat van hun reanimatie te evalueren meer verantwoordelijkheid en motivatie. Dit kan helpen met het vaststellen dat de reanimatie optimaal was, of aangeven waar verbetering mogelijk is, wat tijdens de debriefing besproken kan worden.

Q-CPR Review
Een optionele Micro SD-kaart kan uitgebreide statistieken van reanimaties opslaan voor diepgaande evaluaties en debriefings. Met een snelle download naar de Q-CPR Review-software kan de gebruiker:

- Een grafische weergave van een reanimatie maken voor debriefing
- Een aparte reanimatie-rapportkaart maken en afdrukken
- Statistieken van meerdere reanimaties samenstellen

Q-CPR Review-software biedt de basis voor een succesvol kwaliteitsverbeteringsprogramma voor reanimatie.


 

CPRmeter™ verbetert het vasthouden van reanimatievaardigheden 9,10,11
Voor zowel geavanceerde eerstehulp- als voor basale reanimatietraining zijn demonstraties van reanimatie volgens de richtlijnen nodig 12. Uit onderzoek blijkt dat reanimatievaardigheden na een traditionele reanimatietraining snel achteruitgaan 13,14,15. Er zijn verschillende methodes om dit probleem aan te pakken: door vaker een opfriscursus te doen, meer in de praktijk te oefenen of het certificaat minder lang geldig te laten zijn 16. Het gebruik van de CPRmeter™ op een pop helpt de cursist om zijn of haar reanimatievaardigheden te verbeteren en te behouden, en helpt de instructeur om deze vaardigheden eenvoudig te kunnen beoordelen tijdens het re-evalueren. Daarmee is het een waardevol hulpmiddel voor de aanbevolen korte maar regelmatige opfriscursussen.

De CPRmeter helpt de getrainde hulpverlener kwaliteitsreanimatie te leveren door hem of haar dynamische real-time feedback op essentiële parameters van reanimatie te geven.

Referenties:

1. Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, Copass MK, Olsufka M, Breskin M, Hallstrom AP.
Influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA. 1999; 281: 1182-1188.

2. Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad BH, Steen PA. Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2003; 289: 1389-1395.

3. Vilke GM, Chan TC, Dunford JV, Metz M, Ochs G, Smith A, Fisher R, Poste JC, McCallum-Brown L, Davis DP. The three-phase model of cardiac arrest as applied to ventricular fibrillation in a large, urban emergency medical services system. Resuscitation. 2005; 64: 341-346.

4. AHA guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation & and Emergency Cardiovascular Care, Part 4: adult Basic Life Support. Circulation.2005;112(suppl IV).

5. ERC guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67(S1)

6. Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

7. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008; .

8. Edelson DP, Litzinger B, Arora V, Walsh D, Kim S, Lauderdale DS, Vanden Hoek TL, Becker LB, Abella BS. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Arch Intern Med. 2008; 168: 1063-1069

9. Wik L, Thowsen J, Steen PA. An automated voice advisory manikin system for training in basic life support without an instructor. A novel approach to CPR training. Resuscitation. 2001; 50: 167-172.

10. Wik L, Myklebust H, Auestad BH, Steen PA. Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement. Resuscitation. 2002; 52: 273-279.

11. Data on File, Laerdal Medical AS. 2009

12. Chamberlain DA, Hazinski MF, European Resuscitation Council, American Heart Association, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australia and New Zealand Resuscitation Council, Resuscitation Council of Southern Africa, Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. Education in resuscitation. Resuscitation. 2003; 59: 11-43.

13. Kaye W, Mancini ME. (1986), "Retention of cardiopulmonary resuscitation skills by physicians, registered nurses, and the general public", Critical Care Medicine,14, 620-622.

14. Moser DK, Coleman S. (1992), "Recommendations for improving cardiopulmonary resuscitation skills retention", Heart Lung, 21, 372-380

15. Broomfield R. (1996), "A quasi-experimental research to investigate the retention of basic cardiopulmonary resuscitation skills and knowledge by qualified nurses following a course in professional development", Journal of Advanced Nursing, 23, 1016-1023.

16. Smith KK, Gilcreast D, Pierce K. (2008) Evaluation of staff 's retention of ACLS and BLS skills. Resuscitation;78: 59-65.