Samenvatting 

Doelen

Dit onderzoek was gericht op een vergelijking van de tijdsafhankelijke verslechtering van borstcompressies tussen reanimatie met alleen borstcompressie en traditionele reanimatie.

Methoden

Bij dit onderzoek waren 106 en 107 deelnemers betrokken die willekeurig toegewezen werden aan respectievelijk reanimatietraining met alleen borstcompressie en traditionele reanimatietraining. Onmiddellijk na de training werd deelnemers gevraagd 2min reanimatie toe te passen en werd de kwaliteit van hun reanimatievaardigheden beoordeeld. Het totale aantal borstcompressies en die met de juiste diepte werden vanaf het begin van het reanimeren elke 20 seconden geteld. De belangrijkste uitkomst was de reanimatiekwaliteitsindex, berekend als de verhouding van het aantal borstcompressies met de juiste diepte binnen het totale aantal borstcompressies.

Resultaten

Het totale aantal borstcompressies bleef met het verstrijken van tijd stabiel, zowel in de groep van reanimatie met alleen borstcompressie als die van traditionele reanimatie. De reanimatiekwaliteitsindex nam echter af van 86,6±25,0 tot 58,2±36,9 in de groep van reanimatie met alleen borstcompressie van 0–20 sec. tot en met 61–80 sec. De terugval was groter dan bij de groep van traditionele reanimatie (85,9±25,5 tot 74,3±34,0). Het verschil in de reanimatiekwaliteitsindex bereikte statistische significantie (p=0,003) in de periode 61–80 sec.

Conclusies

Borstcompressies met de juiste diepte namen sneller af tijdens reanimatie met alleen borstcompressie dan traditionele reanimatie. We raden reanimatieverleners aan elke 1min. van rol te veranderen om de kwaliteit van borstcompressies tijdens reanimatie met alleen borstcompressies te behouden.