NESTLED - Faculty Development Program in Simulatie

   

 

NESTLED is een door de EU gefinancierd faculty development program dat u helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van uw leeromgeving en het ondersteunen van lesgevend personeel bij het implementeren van gezondheidszorgsimulatie in uw organisatie.

Dit programma is er vooral op gericht om docenten de inzichten en competenties te bieden die vereist zijn voor het ontwikkelen van simulatieprogramma's om specifieke uitdagingen op de eigen werkplek het hoofd te bieden.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met een aantal universiteiten en levert 10 studiepunten op volgens het European Credit Transfer System (ECTS).

 
 

    

De problemen

Het niet volledig benutten van de capaciteit van de simualtoren

Uit onderzoek blijkt dat de meeste simulatoren (80%) capaciteit over hebben voor meer training.

Behoud van competentie

Training en beschikbaarheid van docenten die getraind zijn in simulatie is een belangrijke factor. Verder is het door de personeelswisselingen binnen de meeste organisaties een uitdaging om de vereiste competentie op het gebied van simulatie binnen een organisatie te behouden.

Een gebrek aan normen

Omdat simulatie vrij nieuw is in het geneeskundig onderwijs, worden er weinig of geen normen gehanteerd om prestaties te meten en resultaten te boeken. Omdat organisaties blijven investeren in simulatieprogramma's is er ook een toenemende behoefte om de waarde van simulatie aan belangrijke belanghebbenden te demonstreren.

   
   

Hoe NESTLED kan helpen?

 • Ondersteunt uw docenten bij het ontwikkelen en implementeren van een simulatieprogramma op uw werkplek.

 • Ondersteunt u bij het ontwikkelen van een uitgebreide en verbeterde leeromgeving voor uw studenten of collega's.

 • Biedt de praktische hulpmiddelen die u nodig hebt om simulatie in uw lesprogramma of trainingsprogramma te integreren.

 • Helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van essentiële vaardigheden zoals: voorbereiden op een simulatie, voorbespreken, een scenario uitvoeren en een eenvoudige maar krachtige nabespreking houden.
       
 

 
 

De vier stappen van NESTLED

 

1

Overzicht van simulatietraining

(eLearning)
 • Een theoretische basis en onderzoeken die het gebruik van simulatietraining ondersteunen
 • Ontwikkel een raamwerk voor vroegtijdig succes op het gebied van simulatie
 • Voer een werkplekanalyse uit
     

2

Simulatietraining in de praktijk

(op uw locatie)
 • Bespreek en ontvang feedback over werkplekanalyse
 • Informatie over de blootstelling aan theorieën over een gesimuleerde omgeving.

 • Ontwikkel een simulatiescenario op basis van werkplekanalyse
     

3

Leveren van een hoogwaardige simulatie

(op uw locatie)
 • Ontvang een voorgeprogrammeerde versie van uw opgestelde scenario
 • Ontwerp en zorg voor een effectieve voorbespreking
 • Documenteer belangrijke gebeurtenissen tijdens de simulatie
 • Lever een gepersonaliseerde nabespreking
     

4

Benaderingen om werkmethoden te veranderen

(op uw locatie)
 • Ontvang een raamwerk waarmee u het succes van uw oplossing kunt meten
 • Identificeer de belangrijkste belanghebbenden en hulp voor het implementeren van simulatie op uw werkplek
 • Ontwikkel een implementatiestrategie
 • Ontvang feedback van uw collega's over uw oplossing
 

    

Geïnteresseerd in NESTLED?

Neem contact met ons op voor een gesprek >

     

NESTLED partneruniversiteiten