Manieren om onze missie te volbrengen

 

Meer leken bereiken met reanimatietraining

Hospital employees training CPR in large groups.

Zonder reanimatie door een omstander dalen de overlevingskansen na een adem- of hartstilstand met 7 -10% per minuut. Ambulances zijn meestal na meer dan 10 minuten ter plaatse. In de westerse wereld doet 70 procent van de plotselinge hartstilstanden zich thuis voor. Het prototype patiënt is een man ouder dan 65 jaar. De meest waarschijnlijke omstander zal dan ook een familielid of vriend zijn. Daarom moeten niet alleen meer mensen maar ook de juiste mensen in reanimatie getraind worden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft Laerdal een betaalbaar trainingspakket ontwikkeld waarmee mensen zichzelf onder videobegeleiding binnen 30 minuten in reanimatie kunnen trainen. Dit heeft partners en instanties in staat gesteld een grootschalige reanimatietraining op te zetten die gericht is op degenen die de meest waarschijnlijke omstanders zijn van een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. 

 

                                            

Betere zorg leveren en trainen door middel van simulatieSimNewB_Tubing

In het rapport ”To Err is Human” (Vergissen is menselijk) schat het Institute of Medicine het aantal patiënten dat jaarlijks sterft als gevolg van medische fouten in ziekenhuizen alleen al in de VS op 50-100.000. Dit heeft geleid tot sterk groeiende aandacht voor verbeteren van de veiligheid van patiënten. Gebleken is dat training met patiëntsimulatie één van de belangrijkste maatregelen is die hieraan heeft bijgedragen. Simulatie is een educatieve methodologie - geen technologie – waarmee interactieve training en nabespreking in teams mogelijk is met realistische scenario's en zonder risico voor de patiënten. Laerdal heeft de afgelopen jaren een reeks realistische patiëntsimulators geïntroduceerd en is de grootste internationale leverancier op dit gebied geworden.

  

 

Helping Babies Breathe (Baby's helpen ademen) in ontwikkelingslanden

Training resuscitation of newborn babies.

De meerderheid van te voorkomen sterfgevallen doet zich voor in ontwikkelingslanden. Om Millenniumontwikkelingsdoel 4 te halen, d.w.z. het met 2/3 verminderen van zuigelingen- en kindersterfte van 1990 tot 2015, moeten miljoenen verloskundigen getraind worden in het reanimeren van pasgeborenen. Het project Helping Babies Breathe is opgezet door de Amerikaanse Academy of Pediatrics in samenwerking met onder andere USAID, de Wereldgezondheidsorganisatie en Save the Children. Het doel is elk jaar één miljoen pasgeborenen in ontwikkelingslanden te redden van een dood door verstikking bij de geboorte, d.w.z. wanneer pasgeborenen niet zelfstandig beginnen te ademen en voor hun eerste ademhaling hulp nodig hebben van een bekwame verloskundige. Laerdal helpt bij het aangaan van deze uitdaging door efficiëntere onderwijsmiddelen te leveren waarmee grote groepen verloskundige getraind kunnen worden middels een trapsgewijs verspreidingsmodel.

                                 

Het verhogen van de kwaliteit van reanimatie

compress_deeper

Volgens de AHA- en ERC-richtlijnen draagt hoogwaardige reanimatie (vooral effectieve borstcompressie) aanzienlijk bij aan het succesvol reanimeren van patiënten met een hartstilstand. In de richtlijnen van 2010 wordt aanbevolen borstcompressies zo min mogelijk te onderbreken, te drukken met een snelheid van minstens 100/min. en tot een diepte van minstens 5 cm bij volwassenen en verder om de borst na elke compressie volledig te laten terugveren en overmatige beademing te voorkomen.

Het is echter niet eenvoudig om deze aanbevelingen op te volgen en onderzoek toont aan dat zorgverleners in het algemeen niet reanimeren volgens de gestelde richtlijnen. Laerdal beoogt de kwaliteit van reanimatie te verhogen door zorgverleners waarheidsgetrouwe, realtime begeleiding te bieden om optimaal te kunnen reanimeren zowel voor de training als tijdens de behandeling.