Nyt simulationsbaseret modul til diplomuddannelse

Simulationslaboratoriet - en udfordring for underviseren

Praktisk vejledning  og rådgivning i sundhedssektoren (Rs50) - et modul fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse (5 ECTS-point)

Modulet tager udgangspunkt i det EU finansierede forsknings- og udviklingsprojekt NESTLED, der har udviklet en Europæisk model for efter- og videreuddannelse af undervisere, der anvender simulationsbaseret læring/ undervisning.

Anvender du simulationsbaseret læring eller færdighedstræning i din undervisningspraksis - og trænger du til inspiration, viden og redskaber til at udvikle din undervisning?

På dette modul får du en teoretisk og praktisk indføring i den pædagogik og didaktik, der ligger til grund for en vellykket undervisning i det komplekse læringsrum som simulationslaboratoriet er. Modulet sætter fokus på implementering af simulationsbaseret læring gennem curriculum samt praktisk planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb. Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og der arbejdes med hvordan den enkelte underviser kan styrke sine kompetencer indenfor simulationsbaseret undervisning. Desuden tematiseres underviserens mange forskelligartede roller i simulationslaboratoriet.

Målgruppe

Undervisere inden fro sundhedsområdet, der benytter simulationsbaseret undervisning. Modulet er et tværfagligt modul og henvender sig både til undervisere på sundhedsfaglige professionsuddannelser og til undervisere med forskellig baggrund i klinisk praksis.

Indhold

Modulet lægger vægt på praktisk tilrettelæggelse af læreprocesser i forhold til simulationsbaseret læring. Modulet er et resultat af NESTLED projektet. Projektet har haft til hensigt at udbrede den særlige pædagogiske og didaktiske tænkning der kendetegner god simulationsbaseret undervisning. Modulet indeholder bl.a. emner som:

Praktisk og teoretisk viden i forhold til

 • Pædagogisk og didaktisk teori sat i relation til simulation
 • Implementering af simulations undervisning i curriculum
 • Udvikling af cases, scenarier
 • Facilitering i den konkrete læringssituation (under scenariet)
 • Debriefing teknikker
 • Vejliedning og refleksion som teori og metode
 • Evaluering som teori og metode
 • Underviserroller, praktisk vejledning og rådgivning

Ved afslutning af modulet forventesdet, at du

 • har viden om pædagogisk, didaktisk teori og metode i forhold til undervisningsaktiviteter i simulationslaboratoriet
 • kan anvende denne viden i din undervisningspraksis i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af din undervisning
 • ved at bruge dine nyudviklede pædagogisk-didaktiske evner kan arbejde med forudsætningsanalyser og anvende disse i din planlægning af undervisning
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere formidlings- og undervisningspraksis i forhold til simulationsbaseret læring

Bedømmelse

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trinsskalaen

Adgangskrav

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adganggivende uddannelse
 • Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering Læs mere om realkompetencevurdering på: www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/realkompetencevurdering

Praktiske oplysninger

Tid

Modulet udbydes i perioden 3.-28. august 2015

Sted

VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

8450,- kr.

Ansøgning

Online ansøgning på www.via.dk/moduler - indtast aktiveringsnummer 194115255 i søgefeltet.

Ansøgningsfrist: 3.maj 2015

Kontakt

For yderligere oplysninger kontaktes

 • Studiesekretær: Julie Mellergaard Larsen, T:8755 1873, E: jula@via.dk
 • Faglig kontaktperson: Lektor Tina Hartvigsen, E: tiha@via.dk
 • Studie- og karrierevejleder: Milter Godsk, T:8755 1868, E: mgfl@via.dk