Hjertestarteres placering uden for sygehus

Sundhedsstyrelsens rapport om hjertestarteres placering uden for sygehus anbefaler løbende kontrol af opsatte hjertestartere

Når hjertestarteren er indkøbt og placeret, bør der udpeges en konkret instans, der er ansvarlig for at tjekke hjertestarterens funktionalitet med faste intervaller. Udført kontrol kan nedskrives i en logbog, der opbevares sammen med hjertestarteren.

HeartStart HS-1 og HeartStart FRx afvikler dagligt omfattende test, der sikrer hjertestarteren funktionsduelighed, herunder tilstedeværelse af brugbare elektroder. Resultatet af testen vises ved bestået, med en grøn blinkende lampe på hjertestarteren. Eller hvis der er fundet fejl, ved en slukket grøn lampe, og afgivelse af en hyletone. Hyletonen afgives enten som et enkelt bip eller som tre bip i træk. Samtidig blinker den blå informationsknap på hjertestarteren. Og brugeren kan trykke på den for at få besked om hvad som er galt og hvordan problemet afhjælpes.

Den grønne lampe skal kontrolleres dagligt for at sikre at hjertestarteren inden for de sidste 24 timer har bestået en selvtest, og er klar til brug.

Inspektionen af den grønne lampe bør dokumenteres i henhold til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2011/syb/hjertestarter/aedhjertestarter.pdf