Ekstraordinær undervisning gør hele forskellen

De første 10 minutter er afgørende for et præmaturt spædbarn. Når der opstår komplikationer, skal personalet være parat til at levere pleje af høj kvalitet. Premature Anne er udviklet til at forberede personalet med realistiske oplevelser, så de kan være med til at redde de allermindste børns liv.

 

  Realistisk proportioneret præmaturt spædbarn
  Anatomisk korrekte luftveje designet til træning i luftvejshåndtering, herunder placering af en ET-slange
  Realistisk træningserfaring understøtter anvendelsen af American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Program™ (NRP).
  Egenskaberne ved Premature Anne er tilpasset formålene i NRP-kursets læseplan
  Premature Anne er meget mobil til brug i forskellige kliniske omgivelser og i transportsituationer

      

      

Vælg en konfiguration, som opfylder dine læringsmål

Premature Anne opgavetræner

Premature Anne er, når den bruges som opgavetræner, designet til at hjælpe en elev med at udvikle og opnå kompetence gennem praktisk træning.

Premature Anne opgavetræner er designet til at styrke dine færdigheder i:

 • Teknikker til luftvejshåndtering
 • Kompressioner
 • Vaskulær adgang (navle)
 • Øvelser i placering på tørre, præ-porterede IV-steder

Premature Anne opgavetræner fås som:

Premature Anne med SimPad PLUS

Når Premature Anne parres med SimPad PLUS, er det nemt at udsætte studerende for situationer, der simulerer virkelige oplevelser.

Træningsscenarier kan foretages in-situ for at udbygge og forbedre tværfaglig teamkommunikation i de omgivelser, de skal udføres i. Disse realistiske simuleringer vil bidrage til at styrke elevernes evne til at vurdere, diagnosticere og behandle for tidligt fødte børn som en del af et team.

Premature Anne med SimPad PLUS kan bruges i to konfigurationer:

 

AAP Premature Anne-pakken består af Premature Anne-simulatoren og en SimPad PLUS håndholdt fjernbetjening med 8 forprogrammerede scenarier, som er forfattet af American Academy of Pediatrics og understøtter Neonatal Resuscitation Program™.

Neonatal Resuscitation Program™-scenarierne er designet til genoplivning af en 25 uger gammel nyfødt med:

  • Ventilation med positivt tryk og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP)
  • Ventilation med positivt tryk og endotracheal intubation
  • Ventilation med positivt tryk, endotracheal intubation og brystkompressioner
  • Ventilation med positivt tryk, endotracheal intubation, brystkompressioner og medicinering
  • CPAP, iltkontrol og sondeernæring
  • Ventilation med positivt tryk, CPAP, intubation og tensid administration
  • Intubation, brystkompressioner og placering af navlestrengskateter: Etik og pleje ved livets afslutning
  • Genoplivning af 25-ugers nyfødte tvillinger

    

    

Partnerskab for at forbedre resultaterne for premature børn

Premature Anne opgavetræner, som er udviklet i partnerskab med American Academy of Pediatrics, giver nye muligheder for at integrere den nyeste teknologi i træningsprogrammer for præmature børn.

Sammenkoblingen af Premature Anne opgavetræner og undervisningsmateriale, som er udviklet og valideret af American Academy of Pediatrics, giver eleverne mulighed for at mestre de færdigheder, der er nødvendige for at pleje præmature spædbørn og i sidste instans at forbedre patientresultaterne.

     

   

Undervisningsvideoer om Premature Anne opgavetræner

Introduktion til Premature Anne opgavetræner

Denne video giver en oversigt over Premature Anne opgavetræneren og dens funktioner.

Udpakning af Premature Anne opgavetræner

Denne video giver en oversigt over indholdet, som leveres med Premature Anne opgavetræner, og hvordan dukken skal opbevares.

Sådan klargøres Premature Anne opgavetræneren til brug

Premature Anne opgavetræneren kan klargøres til brug ved at følge disse enkle trin, der er beskrevet i videoen.

Træn dine færdigheder med Premature Anne opgavetræneren

Ekstraordinær træning gør hele forskellen. Denne video viser de forskellige færdigheder, som man kan øve sig på med Premature Anne opgavetræneren, såsom ventilation, intubation, anlæggelse af kateter, anlæggelse af IV, brystkompression og meget mere...

Sådan rengøres Premature Anne opgavetræneren

Premature Anne opgavetræneren kan nemt rengøres ved at følge anvisningerne i denne video. Rengøring skal foretages, når træningen er slut, så den anatomiske model kan opbevares korrekt.