Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DImS) på Herlev Hospital i København blev grundlagt i 2001. Udbredelsen af medicinsk simulation i Danmark skyldes i høj grad hospitalet, hvor anæstesiafdelingen spillede en central rolle i udviklingen af en dansk anæstesisimulator først i 1990'erne. Personalet på hospitalet fik derfor erfaring med simulationstræning på et tidligt tidspunkt. Anæstesiologer og anæstesisygeplejersker blev begejstrede for denne nye træningsmetode og ønskede at gøre den tilgængelig for flere mennesker. Således opstod idéen om et institut for simulationstræning.

Der er 8 hospitaler i hovedstadsregionen i Danmark, herunder Herlev Hospital, som er det næststørste i Danmark. Det betjener 700.000 indbyggere, tilbyder en lang række medicinske specialer og faciliterer kræftbehandling for den samlede danske befolkning. Herlev Hospital har 26 afdelinger og 4.000 ansatte.

En fælles indsats

Tilpasning af simulation til individuelle behov

Det træningsudstyr, der bruges til at gennemføre disse kurser, omfatter 1 SimMan 3G, 8 SimMan, 3 SimBaby, 1 SimNewB, 6 audiovisuelle systemer, 8 PC'er med MicroSim, 4 Resusci Anne Skills Stations og 3 ALS-simulatorer samt en række færdighedstrænere og dukker.

DIMS samarbejder med Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet i København, deltager aktivt i nationale og internationale simulationsnetværk og fungerer som videnscenter for nye simulationscentre i Danmark.