Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DImS) på Herlev Hospital i København blev grundlagt i 2001. Udbredelsen af medicinsk simulation i Danmark skyldes i høj grad hospitalet, hvor anæstesiafdelingen spillede en central rolle i udviklingen af en dansk anæstesisimulator først i 1990'erne. Personalet på hospitalet fik derfor erfaring med simulationstræning på et tidligt tidspunkt. Anæstesiologer og anæstesisygeplejersker blev begejstrede for denne nye træningsmetode og ønskede at gøre den tilgængelig for flere mennesker. Således opstod idéen om et institut for simulationstræning.

Der er 8 hospitaler i hovedstadsregionen i Danmark, herunder Herlev Hospital, som er det næststørste i Danmark. Det betjener 700.000 indbyggere, tilbyder en lang række medicinske specialer og faciliterer kræftbehandling for den samlede danske befolkning. Herlev Hospital har 26 afdelinger og 4.000 ansatte.

En fælles indsats
Hoveddrivkræfterne fra Herlev begyndte at afholde simulationskurser for anæstesipersonale rundt omkring i landet, hvilket gjorde, at medicinsk simulationstræning blev bedre kendt i Danmark. Hovedstadsregionen anerkendte den potentielle indvirkning, som simulationstræning ville have, hvis sundhedsfagligt personale fra alle 8 hospitaler i regionen fik adgang til den. Efter en tid med overvejelser besluttet hovedstadsregionen at finansiere instituttet for simulation. Den økonomiske støtte blev vendepunktet for Herlev Hospital og førte til etableringen af DIMS.

Tilpasning af simulation til individuelle behov
DIMS er en imponerende simulationsenhed, som dækker ca. 9.000 m2 og omfatter 13 komplette simulationsrum, 5 kontrolrum, 7 debriefing-rum og 3 klasseværelser. På grund af de meget forskellige sundhedsfaglige specialer, som DIMS støtter, varierer det uddannelsesmæssige indhold i henhold til hver gruppes behov og prioriteter. Dette opnås ved at involvere områdeeksperter fra de relevante specialer i planlægningen af simulationskurserne for således at sikre, at specifikke uddannelsesmæssige behov opfyldes fuldt ud. Derfor er instruktørerne en broget gruppe med hensyn til medicinsk baggrund, hvilket betragtes som en væsentlig fordel.

Det træningsudstyr, der bruges til at gennemføre disse kurser, omfatter 1 SimMan 3G, 8 SimMan, 3 SimBaby, 1 SimNewB, 6 audiovisuelle systemer, 8 PC'er med MicroSim, 4 Resusci Anne Skills Stations og 3 ALS-simulatorer samt en række færdighedstrænere og dukker.

DIMS samarbejder med Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet i København, deltager aktivt i nationale og internationale simulationsnetværk og fungerer som videnscenter for nye simulationscentre i Danmark.