Tubingen Center for Patient Safety and Simulation (TuPASS) blev oprettet i 1998 og er beliggende i et klinisk miljø på University Hospital of Tubingen. På TuPASS træner man ca. 2.000 klinikere hvert år - en blanding af studerende, sundhedsfaglige personer og personale, både internt og eksternt fra andre hospitaler.

Det overordnede mål hos TuPASS er at øge anvendelsen af patientsikkerhedsinitiativer på hele spektret af sundhedstjenester via simulationstræning. Ét af hovedformålene på centret er at køre nationale hændelsesrapporteringssystemer og bidrage til analysen af kritiske hændelser samt forske i modforholdsregler for at reducere sådanne hændelser. TuPASS kører i øjeblikke det tyske National Incident Reporting System (PaSOS) for Anesthesia Society.

At overvinde "de menneskelige faktorer"

Idet de har erkendt, at der ligger menneskelige faktorer bag de fleste medicinske fejl, mener Tubingen University Hospital, at CRM-træning (Crisis Resource Management) er den bedste måde at modvirke truslen fra menneskelige faktorer på, og at simulation er det bedste værktøj til at identificere mangler i den aktuelle praksis og implementere træningsløsninger for at øve korrigerende foranstaltninger.

Ud over CRM-træning omfatter de andre vigtigste træningsaktiviteter instruktørtræning i hele Europa (træn træneren-kurser), kompetencehåndtering, protokoltræning og mobil in situ-træning. Sidstnævnte tegner sig nu for 50 % af deres kursuslevering (f.eks. personale i ambulancefly). Kliniske scenarier skræddersys nøje for at opfylde hver deltagende gruppes uddannelsesbehov, hvorved relevansen af simulationstræningen optimeres.

Ca. 1.300 m2 af faciliteten er reserveret til simulationscentret for at støtte disse træningsprogrammer, og træningsudstyret omfatter på nuværende tidspunkt patientsimulatorer: 1 SimMan 3G, 2 SimMan, 2 SimBaby, 1 SimNewB; 10 PC'er med MicroSim (til computerlæring af kliniske scenarier), 2 Resusci Anne Skills Station, 1 ALS-simulator (baby) og et udvalg af færdighedstrænere og dukker.

At dele oplevelser

TuPASS deltager aktivt i nationale og internationale netværk for at videreudvikle og fremme simulation som en effektiv træningsmetode af høj kvalitet for vore dages sundhedsudbydere. Der kan nu undervises i de praktiske elementer i patientsikkerhed i et sikkert og kontrolleret miljø, hvor deltagerne kan udsættes for en række både sjældne og almindelige kliniske hændelser med stigende kompleksitetsniveauer, så de kan være bedre forberedt på den virkelige situation.