Lucile Packard Children’s Hospital (LPCH) kan spore sine rødder tilbage til Stanford Home for Convalescent Children, som blev grundlagt i 1919. Hospitalet tilbyder i dag en lang række behandlinger og tjenester, der udføres af over 650 læger og 4.750 personaler og frivillige. LPCH er et non-profit hospital i verdensklasse, som alene beskæftiger sig med behandling af spædbørn, børn, unge og gravide med et omfattende netværk af kommunale tjenester og kontakttjenester på snesevis af lokationer i San Francisco Bay-området og det nordvestlige stillehavskystområde.

Søgning efter nye HLR-træningsmetoder

For to år siden begyndte Centre for Nursing Excellence på LPCH at undersøge andre træningsmetoder til undervisning i HLR-færdigheder af familier ved udskrivning i sine bestræbelser på at opfylde patientens og hospitalets behov bedre. Efter at have set det selvorienterede læringsprogram, Family and Friends CPR Anytime (MiniAnne), fra American Heart Association blev der igangsat en undersøgelse for at måle effektiviteten af denne type træning for højrisikopatienter.

Lynda Knight, Clinical Life Support and Resuscitation Educator på centret, sagde, "Motivationen bag observationsundersøgelsen var i første omfang det håb og mål, at Lucile Packard Children’s Hospital ville standardisere og danne præcedens for levering af livreddende færdigheder inden for HLR til vore forældre til spædbørn og børn i højrisikogruppen."

Dommen

Hospitalsbestyrelsen blev præsenteret for data til evaluering, og efter en omfattende gennemgang blev det konkluderet, at MiniAnne kunne hjælpe LPCH til at tilbyde et effektivt træningsprogram uden de logistiske problemstillinger og udfordringer med hensyn til ressourcestyring, som man tidligere havde haft med traditionelle træningsmetoder. Derudover bekræftede undersøgelsen, at forældre "satte pris på træningen i HLR med MiniAnne og ville være mere trygge ved at give deres barn HLR ved behov efter at have gennemgået og øvet sig på MiniAnne-sættet."

Resultaterne af undersøgelsen fjernede specifikke problemstillinger, som tidligere var blevet rejst blandt internt hospitalspersonale, og konklusionerne af undersøgelsen bestemte, at indlæggelses- og udskrivningsprotokoller nu kræver, at der kun anvendes MiniAnne-sæt til HLR-træning på LPCH.

Udskrivningstræning begynder ved indlæggelse, og der uddeles sæt til familier til patienter, som efter det medicinske teams skøn ville få fordel af at lære HLR. Ved behov giver sygeplejerskerne genopfriskningsundervisning. Beslutningen om hvem, der skal modtage gratis sæt, tages af patientens læge, en sygeplejerske eller RCP. Der skal foreligge en rekvisition fra en læge for at udlevere sættet. Hospitalet planlægger også at gøre det muligt at købe HLR-sættene i hospitalets butik og således gøre træning tilgængelig for den udvidede familie.

Forbedrede resultater

Ifølge udtalelser fra familier er de meget glade for at modtage sættene. Hospitalet har reduceret den tid, som sygeplejerskerne behøver at bruge sammen med forældrene, da sættene er et selvorienterede læringsprogram. Dette giver sygeplejerskerne mere tid til alle deres andre opgaver. Hospitalet har observeret et fald i forsinkede udskrivninger, fordi forældrene skulle vente på, at sygeplejerske havde tid til at undervise dem. Forskningen viser også, at efter gennemsnitligt 6 måneder deler forældrene sættene og videregiver deres HLR-færdigheder til yderligere 3 familiemedlemmer eller venner.

Lynda Knight konkluderer, "Jeg håber, at andre børnehospitaler følger i LPCH's fodspor og implementerer denne standardiserede, meget innovative og effektive metode til levering af HLR-træning."