Et fælles tema, som dukker op på mange internationale sygeplejekongresser, er ikke længere, om brugen af simulation til specifik opgavetræning er mere effektiv end eksisterende, traditionelle træningsmetoder, men derimod hvordan og hvor simulation kan integreres i sygeplejepensummet for bedre at forberede fremtidige generationer af sygeplejersker på udfordringerne på arbejdspladsen.

Da hun for nylig talte ved en sygeplejekongres på Birmingham City University i Storbritannien, anførte professor Carolyn Cason, Nursing and Associate Dean for Research på Arlington Sygeplejeskole, at "Vores mål er at overføre halvdelen af vores øvetimer til simulation."

En fælles ambition

Deres mål er det samme som mange andre sygeplejeskolers ambition om at integrere simulation i sygeplejetræningen i varierende grader, men opbygningen af en sådan uddannelsesramme kræver mere end bare en forståelse af, hvordan en patientsimulator virker. Arlington Sygeplejeskole har lang erfaring med simulation og giver derfor værdifuld indsigt i processen med integrering af simulation i undervisningsprocessen på områder, hvor det vil gavne elevernes læring mest.

UTAs sygeplejeskole, som er beliggende i centrum af Dallas, er tilknyttet smart-hospitalet, som er et næsten 4.000 m2 stort simuleret hospitalsmiljø med det nyeste udstyr og inventar. På dette sted interagerer de sygeplejestuderende med og plejer et komplet udvalg af simulerede patienter, som befinder sig på en skadestue, en intensivafdeling, fødestuer, børneafdeling, intensiv neonatalafdeling, sengeafdeling for voksne medicinske/kirurgiske patienter og et stort genoplivningsrum til holdtræning. Ved anvendelse af simulationsteknologi (herunder interaktive helkrops-patientsimulatorer som f.eks. SimMan og SimBaby, scenariebaserede computerprogrammer samt basale dukker og færdighedstrænere) tilbyder skolen hele spektret af uddannelsesgrader: BSN, RN-BSN, MSN, Post-MSN og PhD. Universitetet er en del af University og Texax-systemet og er blevet en omfattende uddannelses- og forskningsinstitution.

 

Hjulene sættes i gang

Integreringen af simulation i sygeplejepensummet begyndte med et mandat fra dekanen på skolen, Elizabeth Poster, PhD, som sagde, at alle kliniske forløb skulle have en eller anden form for simulationskomponent. Medlemmer af fakultetet igangsatte processen ved at skrive scenarier, når det var foreneligt med pensumkravene, og køre dem "i farten" med både SimMan og SimBaby patientsimulatorerne. Et tæt samarbejde med Laerdal skabte større succes med hensyn til at udarbejde nye scenarier og gøre brug af og ændre de præfabrikerede.

Et dedikeret team sætter gang i processen

Fuld integrering ville dog, for at blive vellykket, kræve styring fra et dedikeret team, som kunne forene ekspertise inden for "pensum" og "simulation". Dette "Simulation Resource Team" (SRT), som blev foreslået af professor Casson, består af en "mester i simulation" (simulationskoordinator Mindi Anderson, PhD) og en "mester i pensum" (Mary Lou Bond, PhD) med yderligere input fra professor Casson selv og direktøren for smart-hospitalet, Tiffany Holmes, D.C.

Team'ets mål er at hjælpe fakultetsmedlemmerne med at forbedre deres skrevne scenarier og hjælpe dem med at bruge scenarierne fra National League for Nursing (NLN) Simulation in Nursing Scenarios og således sikre en ensartet og standardbaseret gennemførelse af træning.

 

Strukturering af kurser

SRT-teamet er nu begyndt at arbejde med strukturen af kurset ‘Nursing of Adults Medical Surgical Course’. Ved igen at samle den rigtige sammensætning af ekspertise ved at inkludere den ledende lærer, kursusfakultetet og ansatte hos smart-hospitalet til at arbejde sammen med SRT-teamet opnås der indsigt i pensumintegreringsprocessen, som vil bestemme den fremtidige retning og omfang af andre kurser.

Tiffany Holmes hævder, at denne samarbejdsindsats forventes at "være et stort skridt i retning af en bedre udnyttelse af simulation og de Laerdal-produkter, der anvendes p.t."

UTA anerkendes for at bane vejen med hensyn til at fremme mestre og samle integrationsprocessen.