Det offentlige EMS (emergency medical system, akutmedicinske tjeneste) i Galicia er en del af det lokale medicinske Galicia-distrikt. Træningscentret, som er beliggende i Santiago de Compostela i Spanien, åbnede i 2000 og har hidtil trænet 4.500 kliniske fagpersoner årligt. EMS-personale udgør 80 % af dette tal efterfulgt af læger og sygeplejersker i døgnlægevagten og specialister i almen medicin.

Baggrunden for den indledende investering for at implementere simulationstræning i centrets træningsprogrammer var en erkendelse af, at denne metode vill give mere effektiv medicinsk træning, og at den i sidste ende ville forbedre kvaliteten af EMS' patientbehandling og øge patientsikkerheden i hele Galicia-regionen.

Sandsynligheden for at overleve et hjertestop er fire gange højere i det delvist landlige og delvist tæt befolkede Galicia sammenlignet med resten af de spanske landområder og Madrids mere tæt befolkede indre by. Den relativt høje overlevelsesrate på 14 % kan delvist tilskrives den faciliterede simulationstræning, hvor hvert eneste led i overlevelseskæden er stærkt fokuseret og har øvet sig grundigt.

Fastsættelse af parametrene for den krævede præstation

Myndighederne i Galicia har nu gjort simulationer til en obligatorisk komponent i den medicinske træning af EMS-personale for at øge kompetenceniveauet. Træningen omfatter hovedsageligt 9-timers kurser, hvor deltagerne løser 8 forskellige scenarier med klinisk behandling. Disse er udviklet for at sikre dækning af de relevante pensummer og for at sikre, at alt relevant personale oplever sjældne men typiske EMS-hændelser som forberedelse til en virkelig situation. Både individuelle præstationer og teampræstationer er i stærkt fokus. Det samme gælder for protokoltræning. Prækvalifikationstest og personlige, omfattende, instruktør-ledte debriefing-sessioner efter hvert scenarie forbedrer læringsresultatet af de faktiske scenarier. Alt dette illustrerer, at EMS-simulationscentret i Galicia er blevet et regionalt ressourcecenter i Spanien.

Store ting kommer i små pakker

Deres træningsprogrammer kan udføres uden for centret eller i dets relativt beskedne facilitet på 60 m2, hvilket klart viser, at man kan opnå meget på begrænset plads, hvis man udnytter den rigtigt. Den omfatter 1 simulationsrum, 1 kontrolrum og 1 briefing/debriefing-rum. Træningsudstyret omfatter 2 SimMan, 2 SimBaby, 1 AV-system, 7 ALS-simulatorer ud over flere færdighedstrænere og dukker.

Der er planer om at bygge en simulationsambulance.