Emergency Consultants Inc. startede ved et tilfælde i 1984. Sundhedsministeriet i Texas anmodede Jerry Reichel, direktør for ECI, om at hjælpe med at levere akutmedicinsk træning. Som leverandør af akutmedicinsk service havde han allerede gennemført træning for at opfylde det særlige behov, der er hos akutmedicinsk personale i West Columbia, Texas. Efter en kort periode blev det tydeligt, at der var behov for en systematiseret metode til akutmedicinsk træning for at kunne levere ensartede og regelmæssige opfriskningskurser, som omhandlede kerneparametrene og de vigtigste aspekter af akuttjenesterne. I begyndelsen havde han gennemført kurserne hos kunderne selv, men dette viste sig at være tidskrævende, og deltagerantallet lå ofte under det, der kunne være på kurserne. Han besluttede sig for at oprette en specialiseret træningsfacilitet og investere i passende færdighedstrænere og andet udstyr, som ikke kun ville forbedre læringen men også tilbyde en praktisk løsning, hvor der kunne trænes mere på stedet. Her kunne leverandører af alle områder inden for akutmedicinsk behandling også mødes og udveksle erfaringer.

Idag har Emergency Consultants en træningsfacilitet på næsten 2.000 m2 i Deer Park, Texas, med administrationskontorer i West Columbia. De træner på nuværende tidspunkt mere end 250 akutmedicinske fagfolk hvert år.

ALS-simulator muliggør scenarietræning

Emergency Consultants Inc. fik en ALS-simulator for ca. 8 måneder siden. "Vi havde brug for en dukke - et alt-i-et produkt, som gjorde det muligt at gennemføre scenarier på en patient. Vores kursister havde brug for at kunne måle puls, lægge i.v. og tage et EKG", siger Scott Reichel, underdirektør for Emergency Consultants Inc. Inden vi købte ALS-simulatoren øvede vi os på dukker, som var i flere dele. De brugte intubationshovedet til luftvejskontrol, en i.v. arm og en brystkasse til at tage EKG. Vi havde behov for at samle det hele i ét stykke, og det gjort ALS-simulatoren.

Integrering af simulatoren i pensummet

"Vi havde en ret stejl indlæringskurve, da vi skulle implementere den i vores træningspensum. Folk havde det i starten ikke godt med at tale til den, men da vi først implementerede den, forenede ALS-simulatoren alt det, som vi forsøgte at gøre. Vores kursister kan godt lide, at den er så virkelighedstro, især huden. Den er meget modulær, og der er ikke nogen reparationer, som der var med tidligere modeller. De fleste af vores kursister bliver meget imponerede, når de ser ALS-simulatoren. De kan godt lide tempoet og det, at det er muligt at udføre en virkelig blodtryksmåling."

Faciliteten ejer også en række mere basale færdighedstrænere til specifik opgavetræning som f.eks. intubationshoveder samt typisk ambulanceudstyr som f.eks. sug og lommemasker - korrekt brug af dette observeres også under træningen.

Siden de først begyndte at tilbyde den petrokemiske industri langs golfkysten i Texas akutmedicinsk træning på stedet, har ECI tilføjet mange yderligere kurser, herunder feltdage og genopfriskningskurser på alle niveauer af akutmedicinsk certificering. Træning i kardiopulmonal genoplivning, brug af hjertestarter og førstehjælp samt stedspecifikke kurser i farlige stoffer tilbydes også. Med den nylige udvidelse af Deer Part Training Center tilbydes der nu træning både på stedet og på træningscentret. Ud over at tilbyde efteruddannelseskurser, leverer EMERGENCY CONSULTANTS INC. også en komplet sporings- og rapporteringsservice for hvert medlem af responsteamet. Al træning opfylder OSHA's og DSHS's retningslinjer med levering til kunden af dokumentation for træningstimer og emne.

Deres træning omfatter nu:

  • REDNINGSSERVICE - Der tilbydes kurser i redning fra store højder og begrænsede rum samt redning fra udgravninger på stedspecifik basis.
  • MASS CASUALTY INCIDENTS (MCI, ULYKKER MED MANGE TILSKADEKOMNE) - ECI hjælper med planlægning af ØVELSER I ULYKKER MED MANGE TILSKADEKOMNE på baggrund af kundens behov. EMERGENCY CONSULTANTS, INC. har udviklet og leveret mange MCI-øvelser til lokalsamfund, industrianlæg og lufthavne.
  • BRANDMANDSTRÆNING - Der findes programmer for førstehjælp, kardiopulmonal genoplivning, brug af hjertestarter og indpakning af patient. Andre brandrelaterede programmer omfatter pumpeoperationer og ambulancekørsel.
  • AKUTMEDICINSK TRÆNING - ECI leverer en komplet træningspakke inden for akutmedicinsk service til ECA, EMT, EMT/I og EMT/P, herunder initiale, genopfrisknings-, recertificerings- og CE-programmer.
  • TRÆNING I FARLIGE STOFFER - Der leveres stedspecifik, medicinsk metode til træning i farlige stoffer som f.eks. kurser i eksponering for cyanid, fosgen og flussyre.
  • TRÆNING AF PERSONALEENHEDER - Der findes programmer for førstehjælp, kardiopulmonal genoplivning og brug af hjertestarter, stedspecifikke procedurer for farlige stoffer, lock-out-tag-out procedurer, elektrisk sikkerhed, gaffeltruck-sikkerhed og mange andre stedspecifikke programmer.

Emergency Consultants Inc. tilbyder kyndig akutmedicinsk træning, træning i farlige stoffer, redning, brand og årlig OSHA-krævet træning for medarbejdere.