Centre for Military Medicine i Lahti, Finland, blev etableret i 2006. Centret leverer medicinsk træning til militært personel med særlig fokus på håndtering af typiske militære first-response akutsituationer i krigsområder og ved forskellige katastrofer. Centret tilbyder også sine uddannelsesmæssige serviceydelser til eksterne civile organisationer.

Simulationstræning

Centre for Military Medicine ønskede at forny sine uddannelsesmodeller, da instruktørerne ønskede at gøre replicerede krigslignende scenarier, der var udviklet til paramedicinsk træning, mere realistiske. Centret fandt, at et simulationsstudie ville gøre det muligt for træningsteamet at genskabe mere realistiske frontzoner, behandlingssteder og sjældne typer af akutsituationer, end det tidligere havde været muligt med de traditionelle metoder. Der blev således bygget et komplet simulationslaboratorium med et kontrolrum, hvor både soldater og civile træner i dag. Ved at justere lyset, anvende røg og lyden af eksplosioner oplevede soldaterne en mere realistisk atmosfære under de iscenesatte slag, hvor patienternes kvæstelser kan variere fra skudsår til fragmentsår. Træningssessionerne optages med trådløse mikrofoner og 3 kameraer og gemmes på en DVD, som analyseres under personlige debriefings, som finder sted umiddelbart efter hvert scenarie.

At præstere under pres

Hovedformålet med simulation er at træne "crisis resource management"; at forbedre evnen til at kommunikere og handle under pres på en disciplineret og produktiv måde inden for teamet. Emnerne for de forudplanlagte scenarier afsløres over for soldaterne lige inden starten, men deltagerne har ingen anelse om, hvordan scenariet vil udvikle sig, da det kontrollres af instruktøren i kontrolrummet.

Simulerede kvæstelser af soldater

Skudsår, fragmentsår, eksplosionsskader, mineskader, brandskader, trykskader, ofre for kemiske våben, ofre for biologiske våben

Simulerede civile situationer

Hjernekvæstelser, hypotermi, påvirket almentilstand, drukning, kardiogent chok, kramper, forgiftning, ofre for radioaktiv eksponering, brystsmerter, hjertesvigt, elektrisk chok etc.

RN, simulationstræner Jutta Sarakangas siger, "Deltagerne er alle meget tilfredse med simulationsprogrammet." Centrets træningsudstyr omfatter p.t. 6 SimMan, et udvalg af Resusci Anne-dukker samt MiniAnne, som bruges til den første læring af basale genoplivningsfærdigheder. Selvom programmet er vokset med tiden, konkluderer Jutta Sarakangas, "Vi vil forhåbentlig få mulighed for at bytte nogle af vores SimMan-dukker ud med en SimMan 3G i fremtiden."