Branden i København i 1728, hvor hver fjerde bygning gik op i røg, blev katalysatoren til dannelsen af Københavnske Brandforsikring, der idag hedder Tryg Forsikring. I 1991 grundlagde forsikringsselskabet, som oprindeligt blev grundlagt af en gruppe borgere i København, TrygFonden, som er en fond, der har til formål at fremme den offentlige sikkerhed både lokalt og nationalt i Danmark. De har siden da implementeret en række sikkerhedsinitiativer via deres egen forskning og samarbejde med flere forskellige partnere, som bidrager med værdifuld erfaring og relevante kompetencer, for at opfylde deres hovedmission: at redde live, minimere menneskelig lidelse og forbedre menneskers hverdag.

Baggrund for det danske skoleprojekt

I 2005 tog TrygFonden initiativ til, udviklede og igangsatte et projekt, hvor gratis HLR-træningskit udleveres til alle danske skoleelever i 7. klasse. Med deres stærke fokus på HLR-træning og deres allerede eksisterende engagement i en række kommunale HLR-programmer betragtede TrygFonden dette skoleprojekt som en fremragende mulighed for at udvide omfanget af HLR-kompetencer i den almindelige befolkning. TrygFonden finansierede de 35.000 personlige træningskit (Mini Anne med en instruktions-DVD), som man skulle bruge for at facilitere HLR-træning for alle danske børn mellem 12 og 14 år på 806 forskellige folkeskoler.

Træningssessionerne fandt sted i elevernes klasseværelser i skoletiden og blev afholdt af gymnastiklærerne. Efter træningen blev eleverne opfordret til at tage deres kit med hjem, så de også kunne bruges af familiemedlemmer og venner. Udover at levere og uddele de personlige træningskit påtog kommunikationschef hos TrygFonden, Trine Heidemann, sig ansvaret for at organisere selve skoleprojektet. Da hun kunne se potentialet i at udbrede HLR i befolkningen via skolepensummet, kontaktede Trine Heidemann den danske sundhedsminister for at anmode om at få gjort HLR-træning obligatorisk. TrygFonden ville yderligere forpligte sig til at at uddele gratis MiniAnne sæt til fremtidige 7. klasses elever.

Præstationer

Spørgeskemaer, der blev returneret af elever, som havde taget MiniAnne med hjem, så familie og venner kunne øve sig, viste, at én elev genererede i gennemsnit 2-3 andre personer med HLR-viden. Hvis man indregner dette forhold i befolkningen som helhed, kan man se sættets potentiale til eksponentielt at øge HLR-kompetencen i den brede offentlighed på nationalt plan.

Derudover er førstehjælp rent faktisk blevet inkluderet i det danske pensum i 2006. Selvom HLR ikke er et udtalt krav på det reviderede skema, faciliterer mange skoler nu HLR-træning, og mere end halvdelen af de danske folkeskoler har bestilt gratis træningssæt hos TrygFonden. Om fremtiden siger Trine Heidemann, "Næste forår planlægger vi at evaluere implementeringen af konceptet med de gratis sæt. Når vi skal prøve at inkludere flere skoler i programmet, kan det vise sit nyttigt at have opnået en bedre forståelse af potentielle faldgruber og udfordringer."