Clinical Skills Managed Educational Network (CS MEN) i Skotland har taget udfordringen op med hensyn til at levere sine hovedprincipper for uddannelse inden for kliniske færdigheder i hele Skotland ved at være banebrydende med en komplet udstyret mobil simulationssuite.  

Denne Mobile Clinical Skills Unit (mobil enhed for kliniske færdigheder), som blev søsat som en del af et 2-årigt pilotprojekt i januar 2009, er en del af Skotlands strategi for kliniske færdigheder (Scottish Clinical Skills Strategy) om at blive både et nationalt og internationalt eksempel på levering af kvalitetssikret uddannelse i kliniske færdigheder. 

Overvindelse af geografiske og professionelle ressourcegrænser 

Spørgsmålet om garanteret adgang til træning stod højt på prioritetslisten for CS MEN. I Skotland lever 1/5 af landets befolkning i fjerntliggende og landlige områder.’ Udvikling af en mobil enhed, som i bogstaveligste forstand ville levere eksperttræning, var den ideelle løsning med hensyn til at overvinde større geografiske og professionelle ressourceforhindringer. 

Dr. Jean Ker, klinisk leder af projektet, forklarer, "Udfordringen bestod i at sikre, at uddannelsen inden for kliniske færdigheder opfyldte de behov, som NHS (nationale sundhedsservice) i Skotland havde“. Efter en scoping-øvelse indvilligede NHS Education for Scotland i at finansiere bygningen af en mobil simulationsenhed, som leverede plads, delopgavetrænere og avanceret, mid-fidelity simulationsudstyr. Uddannelsesaspektet køres i samarbejde med multiprofessionelle uddannelsesleverandører fra hele Skotland.” 

Fuldt udstyret til at opfylde mange forskellige træningsbehov inden for sundhedspleje. 

For at forstå og opfylde træningsbehovene på alle lokaliteter udførte CS MEN en spørgeundersøgelse blandt sundhedsudøvere i fjerntliggende og landlige områder via BASICS*, RRHEAL** og SCSN*** Networks for at identificere noget af det udstyr, der er behov for, til enheden. Dette omfatter patientsimulatorer, SimMan og SimBaby, audiovisuelt udstyr til debriefing samt andet rutinemæssigt udstyr til luftvejshåndtering og patientimmobilisering som f.eks. Laerdals sug og BaXstrap-spineboard. 

Hvordan virker det så! 

Mobile Skills Unit leveres ubemandet, men før hvert planlagt besøg i et område, skal mindst to uddannelsesfacilitatorer fra området gennemføre et specifikt 2-dages uddannelseskursus hos Scottish Clinical Skills Simulation Centre i Stirling. Hensigten med kurset er at maksimere brugen af udstyret i enheden, og underviserne kan derefter levere træningsmoduler, som omfatter: 

  • Akutbehandling af voksne, børn og gravide kvinder
  • Generiske færdigheder
  • Kommunikationsfærdigheder
  • Klinisk vurdering
  • Patienthåndteering
  • Sundhedsfremme
  • Færdigheder på tværs af sektorer
  • Proceduremæssige færdigheder 

Ovenstående sæt af færdigheder kan yderligere inddeles i moduler lige fra luftvejshåndtering og ALS til neonatal genoplivning og transport, maternel genoplivning og anafylakse. 

En foreløbig evaluering og en fremragende prognose! 

I henhold til den foreløbige 6-månedersrapport efter det første halve år var enheden i brug 71 % af tiden, hvilket betyder, at 663 sundhedsudøvere har deltaget i mindst én session med uddannelse i enheden. I en analyse af professionel brug fremhæves sygeplejersker og jordemødre som de primære brugere efterfulgt af læger, praktiserende læger, akuttjenester og andre sundhedstjenester. På de selvvurderede spørgeskemaer gav 70 % enheden en samlet bedømmelse lydende på “fremragende”, og indtil videre har hver lokalitet anmodet om et nyt besøg. 

Det skønnes, at enhedens succes næsten udelukkende skyldes entusiasmen og planlægningen på gæstelokaliteterne og hos trænerne, frigivelse af personale og kursisternes deltagelse. På lokaliteterne har man anført, at når enheden kommer til dem, bliver det nemmere for de lokale sundhedsmyndigheder at frigive personale til træning, da der ikke er nogen rejse- eller opholdsomkostninger, og projektet er således mindre tidskrævende.

* British Association of Immediate Care (Skotland)
** The Remote and Rural Healthcare Educational Alliance
*** Scottish Clinical Skills Network