Over 74 % af uønskede hændelser inden for sundhedsfaglige rammer vedrører dårlig kommunikation. Denne oplysende statistik tyder på, at med den rigtige type træningsmiljø kunne alle slags sundhedsfaglige personer drage fordel af en ny form for uddannelse, som er baseret på kommunikation, teamwork og lederfærdigheder. 

Under ledelse af Associate Dean of Health, professor Cobie Rudd, blev ECU Health Simulation Centre på Edith Cowan University finansieret af universitetet og søsat i 2007. Det blev udviklet efter omfattende samråd med nøglepersoner inden for simulation, herunder dr. Brendan Flanagan, og med repræsentanter for de studerende. Disse samråd afslørede, at de studerende ikke kun ønskede at opnå så stor kompetence og selvtillid som muligt, men at de også kunne drage nytte af denne træning, når de var færdiguddannede. Med ovennævnte statistik som katalysator satte ECU sig for at give deres studerende en‘ blød landing’ og udvikle deres partneres fremtidige kapacitet i et helt nyt træningsmiljø.

 

God planlægning giver gode udfald

Under planlægningen af centret var drøftelse af problemer inden for sundhedssystemet et vigtigt springbræt for idéer. En væsentlig del af dette var at udarbejde immersive, fleksible rammer, som lignede de virkelige kliniske miljøer så meget som muligt. Det er således muligt at genskabe alle typer af situationer, lige fra håndtering af aggressiv adfærd hos de praktiserende lægers patienter til præsentationer af psykisk sygdom i en række forskellige situationer til retsmedicinske undersøgelser på skadestuer.

 

En komplet simuleret oplevelse

Faciliteterne omfatter tre komplette simulationssuiter, som hver har deres eget debriefingrum, kontrolrum og observationsområde. Dette design gør, at ingen forlader suiten før debriefingen, hvilket gør det muligt for centret at køre forskellige typer af simulationer samtidig. Højrisikosituationer simuleres også, herunder medicin- og alkoholrelateret vold, omfattende traumer og triage samt obstetriske akutsituationer. 

Det kræver en meget kreativ fremgangsmåde, hvis simulation skal indarbejdes i alle sundhedsfaglige pensa. ECU-teamet omfatter alle kategorier af sundhedsfaglige personer, og centret engagerer skuespillere for at gøre scenarierne, som også er baseret på virkelige tilfælde, ekstra autentiske. 

Professor Rudd understreger, at selv negative udfald kan bruges til at skabe et positivt resultat i sidste ende. “Vi kan forbedre udfald i fremtiden, hvis vi trækker på erfaring fra virkelige uønskede hændelser eller near misses som grundlag for afidentificerede scenarier, som ‘udspilles’ i et sikkert men alligevel autentisk simuleret læringsmiljø”.

Evidensbaseret metode

Centret er til gavn for en lang række af universitetets ’erhvervspartnere i hele staten og har således været genstand for megen interesse fra uventede områder. Corruption and Crime Commission i WA ønsker at lære mere om centrets ’arbejde vedrørende vold og behandling på skadestue, og risk managers inden for videregående uddannelse og forsikringsselskaber ønsker information om ECU’s scenariebaserede læringsmetode for at forbedre kommunikationen inden for teams og organisationer.

Som reaktion på denne store interesse fra erhvervslivet siger progressor Rudd: “Vi ’har spurgt forbrugerne og de studerende om, hvad de har at sige, og hvad ’løsningen er. Vi foretog en undersøgelse og så på, hvad man kan med simulation. Vi udførte et pilotprojekt, som gik virkelig godt, og vi ’byggede videre på det. Vi føler, at vi ’bruger en anden angrebsvinkel og tilfører værdi, fordi vi ’ikke bare gør det samme, som andre gør.”