Mens medicinsk simulationstræning er ved at blive godt forankret inden for akuthospitaler samt på sygeplejeskoler og på medicinuddannelsen, er behovet inden for primærsektoren ikke mindre vigtigt. Jim Milligan, Primary Care Resuscitation Officer i NHS Fife-regionen, inviterer os til at se den nybyggede simulationstræningssuite hos Cardenden Health Centre og fortæller om, hvordan deres simulationsprogrammer bidrager til at overvinde nogle af de unikke udfordringer inden for primærsektoren.

Vælg en udfordring!

Levering af løbende træning og genopfriskningstræning i kliniske færdigheder inden for sjældne akutsituationer under forhold, der er belastet af budgetbegrænsinger, er blot én udfordring. Dertil kommer den fragmenterede beskaffenhed af selve primærplejen med de mange forskellige og forskelligartede discipliner inden for sundhedsplejen, som udgør denne offentlige service, samt de logistiske udfordringer, der opstår som følge af den store spredning af disse services på et stort geografisk område. Dette er primærsektoren betingelser.

Disse udfordringer er ikke unikke for Fife-regionen, men udviklingen af et simulationscenter i et sundhedscenter er et første og væsentligt skridt i retning af at give en bred gruppe af sundhedsfagligt personale flere uddannelsesmuligheder og forbedre den generelle kvalitet i patientbehandlingen.

Overvejelse af mulighederne

“Vi ønskede at anvende en transprofessionel og multiprofessionel metode til vores levering af uddannelse for at sikre, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale får de nødvendige træningsmuligheder, så de kan udvikle deres kliniske færdigheder ved håndteringen af medicinske akutsituationer, hjertestop og andre hændelser, som er relevante for deres kliniske kompetenceområder”, forklarer Jim Milligan. “Vi gik i gang med et projekt om opbygning af et uddannelsesmiljø, som omfattede‘virtuel læring’, for at understøtte læringsbehovene hos de professioner, som er fragmenteret rent geografisk i hele NHS Fife.”

Cardenden Healthcare Centre’s træningsfacilitet giver undervisere og personale en bred vifte af online videokonference- og medicinsk simulationstræning med patientsimulatoren SimMan.

Læs mere i vores Simulation Newsletter