Derriford Hospital har i lang tid været fortaler for simulationstræning og har i løbet af de sidste 5 år udarbejdet et omfattende tidsskema for simulationsprogrammer for en lang række multidisciplinære hospitalsansatte. Med nyanskaffelsen af den trådløse patientsimulator, SimMan 3G, tilføjer simulationsteamet på hospitalet nu en ny dimension til personaletræningen ved at køre særligt tilpassede simulationer uden for simulationssuiten og ude på de virkelige arbejdspladser, således at teams, som arbejder sammen, også kan træne sammen og således bidrage til at forbedre patientudfaldene yderligere.

Overførsel af læring til arbejdspladsen

Tom Gale, anæstesioverlæge, giver et indblik i noget af træningen på hospitalet. “Når vi for eksempel træner vores operationsteams, spørger vi dem, hvilke kritiske hændelser og near misses de har haft i de sidste 6 måneder, så vi kan tilpasse læringsmålene til disse bestemte scenarier for netop denne gruppe. Ved på denne måde at sætte simulationen ind i en sammenhæng bliver scenarierne mere autentiske, og det lærte kan nemmere overføres til arbejdspladsen. I sidste ende kan teampræstationen styrkes, og latente trusler i det kliniske miljø kan identificeres for at forbedre patientudfald, hvis der skulle opstå lignende hændelser i fremtiden.”

Værdien af in situ simualtion

Som et eksempel på den vision, som chief medical officer’ havde om at anvende simulation som en måde‘ at opbygge et sikrere sundhedssystem’ på(1), fortsætter Derriford Hospital med at udvide sine simulationsprogrammer. Dr. Gale fortsætter, “Mobiliteten af SimMan 3G har gjort det muligt for os at skabe simulerede miljøer på hele hospitalet. Vi kan skabe simulationslæring i et operationsstuemiljø, på intensivafdeling, semi-intensivafdeling og skadestue. Vi har også simulationsprogrammer for neonataltræning, pædiatri, barselsafdeling og fødestuer. På Derriford Hospital tror vi på, at in situ simulation er et perfekt værktøj til at formidle simulationstræning til en lang række sundhedsfaglige grupper på hele hospitalet.” 

1. Safer Medical Practice: Machines, Manikins and Polo Mints, 150 years of the Annual Report of the Chief Medical Officer, Department of Health (UK) 2009