Universitetet i Girona oprettede et separat budget for simulationstræning allerede i 1980'erne. Det aktuelle beløb for dette budget er i gennemsnit 40.000 €. Midler fra forskningsaktiviteter beløber sig til yderligere 30.000 € om året. Således har simulationsprogrammet i alt 70.000 € til daglig ledelse og investeringer om året. Investeringer såsom avanceret og dyrt udstyr og større træningsfaciliteter kræver stadig langsigtet planlægning. Girona har en årlig tilgang på 140 sygeplejestuderende, og de studerende bruger ca. 10-40 timer om året på faciliterede simulationsaktiviteter. 

 

Personale
Simulationsprogrammet ledes af en akutsygeplejerske, og kontorpersonale fra forskellige afdelinger på universitetet yder administrativ støtte.

InstruktørerStudent training CPR skills using Resusci Anne Skills Station
• 1 akutsygeplejerske
• 6 sygeplejersker, som faciliteter alle former for simulationer på fuld tid
• 6 sygeplejersker, som faciliteter simulationer af akutsituationer på deltid
• 4 læger, som faciliterer simulationer af akutsituationer på deltid

Hidtidig erfaring

Fordele: Ved simulationstræning skal de studerende være meget mere aktive end førhen, hvor lektorerne blot demonstrerede nye færdigheder for dem, og da evalueringsdelen er blevet både nemmere og mere omfattende, har fakultet nu bedre kontrol.          Før i tiden fik eleverne deres praktiske erfaring på hospitalet. Nu udfører de simulation, før de går ind i klinisk praksis.  Når de studerende får mulighed for at opbygge selvtillid og opnå en større forståelse på forhånd, giver det bedre patientpleje og øget patientsikkerhed. Selvom de studerende er lidt forsigtige i starten, bliver de meget entusiastiske over for simulation, når de er blevet vant til det, og de værdsætter især den feedback, som gives under debriefingen efter hvert scenarie.        

Dr. Dolors Juvinyà Canal understreger, at udarbejdelsen af en regulær projektplan har gjort det nemmere at skaffe finansering til simulationsprogrammet .    Hun håber dog, at fremtidige bevillinger vil gøre det muligt for Girona at øge antallet af simulationstimer, og at medicinsstuderende og sygeplejestuderende kan komme til at træne sammen i teams. 

Udfordringer: At gå fra traditionel undervisning (demonstration i færdighedslaboratorier) til at facilitere komplette simulationer er udfordrende for nogle fakultetsmedlemmer, og der har derfor været en vis tøven med at tage den nye undervisningsstrategi i brug.   Man håber dog at gøre det obligatorisk for nye medarbejdere at involvere sig i simulationsprogrammet, så arbejdsbyrden kan deles mellem flere fakultetsmedlemmer, og de studerende kan få flere timer med simulationstræning.      Det har også vist sig at være svært at finde tid til, at instruktørerne løbende kan opdatere deres kliniske erfaring.    

 

Albert Bartina i PlanellsVi lærer protokoller, færdigheder og adfærd og føler os klar til at starte vores karriere som sygeplejersker, men mere simulationstræning i skoleforløbet ville have været godt. Jeg føler mig mere sikker nu, men har brug of yderligere klinisk erfaring for at få mere selvtillid."

Albert Bartina I Planells, graduate student ved Girona University.

                                                                                                                                                                                             

Faciliteterne på  240 m2  omfatter:

• 2 komplette simulationsrum med tilstødende kontrol- og debriefingrum
• 7 færdighedslaboratorier udstyret med hospitalssenge, vogne, plejetilbehør, et bredt sortiment af dukker og færdighedstrænere
• 1 separat rum til BLS- og ACLS-træning (med Resusci Anne Skills Station)
• 1 80 m2 klasseværelse (kan deles op i 4 mindre rum) til forelæsninger og CPR-træning
• 2 IT-rum rmed computere til selvlæring

                                                                                  

  

   One of the 7 skills labs.