For at få førstehåndsviden om samt idéer og inspration til, hvordan man planlægger  fuldt immersiv simulationstræning, begyndte fakultetsmedlemmer fra Birmingham City University (BCU)  med at besøge andre, som havde omfattende erfaring inden for dette område. I 2005 blev BCU valgt til at deltage i en undersøgelse vedrørende integrering og afprøvning af simulationstræning, som var et  projekt, der  virkelig fik gang i deres egen  implementering.

 

Finansiering

Sundhedsfakultetet ydede den første finansiering til udvikling af Clinical Skills and Simulation Learning Center. Idet universitetet anerkender vigtigheden af at sikre, at sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer er rustet til klinisk praksis, kan BCU  bekræfte, at den fortsatte finansiering er  på plads.  I 2004 fik  universitetet yderligere  3 mio. £ fra Higher Education Funding Council for England (HEFCE), så det kunne blive et Center for Excellence and Teaching. 

Personale

 • 8 lektorer inden for voksensygepleje
 • 2 lektorer inden for børnesygepleje
 • 3 lektorer, som er sygeplejersker inden for mental sundhed
 • 1 lektor, som er sygeplejerske inden for indlæringsvanskeligheder
 • 1 Leder af færdighedsservice
 • 2 Teknikere

 

Centeret ledes af afdelingslederen, og alle  instruktører er seniorlektorer med en professionel baggrund inden for sygepleje.

 

Erfaring med simulationstræning

Fordele:Når de studerende ankommer første gang, er de nervøse og fulde af frygt og bæven  , men ved afslutningen af simulationen siger de‘‘, at det var fantastisk, og at de var vilde med det!’’ Det har vist sig nyttigt at have et entusiastisk personale, da det er nemmere at få de studerende "med på legen". Fakultetsmedlemmer er overbeviste om, at simulation styrker den professionelle adfærd og forbedrer kommunikationen mellem teams. Seniorlektor Jim Chapman formulerer det sådan: "Anekdotisk forstærker simulation de studerendes læring. Aktiviteter, som de studerende udsættes for under simulation, indlejrer læring i deres’ hjerner. Indimellem refererer de til scenarier, som fandt sted for  2 år siden! Simulation forbedrer også reflektiv tænkning, især efter debriefing.’’

Udfordringer:Universitet vil gerne udvide simulationstræningen, men der er ikke tilstrækkeligt personale på nuværende tidspunkt. Simulatorer, support- og vedligeholdelsesgebyrer er også en udfordring rent omkostningsmæssigt. Skemalægning kan være krævende, da der er stort pres på færdigheds- og simulationsrum på de travleste tidspunkter af året, og med store grupper er det svært at sikre, at alle er engagerede, mens kun en lille gruppe er direkte involveret i simulationerne.

 

 

Amy Richardson, BCU Nurse student

''Vi får tid til at øve os  og mulighed for at stille spørgsmål i modsætning til, når vi er ude på afdelingerne under praktik. Og der er plads til at begå fejl.’’ 

Amy Richardson, sygeplejestuderende på BCU.

                   

 

Simulationsfaciliteterne omfatter:

 • 2 firemandsstuer –med det udstyr, der normalt forefindes på patientstuer
 • 1 gipsrum
 • 2 rum til manuel håndtering
 • 1 kontrolrum
 • 1 rum med hjemmemiljø
 • 1 operationsstue
 • 1 Skills Practice and Clinical Enhancement-rum