St Mary's Hospital er et akut undervisningshospital, som diagnosticerer og behandler en række sygdomme hos voksne og børn. De pædiatriske ydelser omfatter en dedikeret pædiatrisk akutafdeling og pædiatrisk intensivafdeling samt et antal specialområder.

 

In situ -simulationer gør simulationstræning mere relevant 

Hospitalet havde allerede et simulationscenter til anæstesi- og operationstræning. Dr. Claudine De Munter var imidlertid overbevist om, at in situ-træning havde store fordele frem for træning i undervisningslokaler, da træning på afdelingerne giver sundhedspersonale mulighed for at træne sammen i deres eget miljø med det udstyr, de normalt bruger. Muligheden for at gengive hændelser, som forekommer på de pædiatriske intensivafsnit, ville yderligere øge relevansen af træningen.    

 

Første hospital i Storbritannien som indfører fuldt in situ-program

Et tilskud fra den engelske velgørenhedsorganisation for nyfødte, "Save the Baby", sikrede købet af hospitalets første humane patientsimulator i 2005. Tre år senere finansierede Londons provsti den anden.

SimBaby with all belongings.

Dr. De Munter udviklede sin egen rullebordsinstallation til disse to simulatorer og påbegyndte straks in-situ-simuleringer.

De aflåselige rulleborde opbevares i et hjørne på den pædiatriske intensivafdeling, når de ikke er i brug.  

 

Pensum

Der blev udviklet en række scenarier med de hyppigste kliniske tilstande på den pædiatriske intensivafdeling. Scenarierne omfatter:

 • Anafylaktisk shock
 • Arytmi
 • Astma
 • Bronkitis
 • Forbrændinger
 • Kramper
 • Hovedtraume
 • Meningitis
 • Pneumothorax
 • Udslæt
 • Respirationssvigt
 • Septisk shock
 • En blanding af ovenstående  

 

In situ-træning muliggør ugentlige træningssessioner

Claudine De Munter preparing for in situ simulation.Træningsudstyret opbevares i nærheden og er hurtigt og nemt at sætte op, så der er minimal forberedelsestid. In situ-simulationer kan derfor afholdes på ugentlig basis og ind imellem de daglige rutiner på St. Marys tre forskellige pædiatriske afdelinger.  

Normalt træner en sygeplejerske og en læge sammen som et team, og alle pædiatriske sygeplejersker og yngre læger på hospitalet træner mindst to gange om året.

 

Metode og varighed

Instruktøren giver en kort introduktion til, hvad det kommende scenarie omhandler og bruger derefter den humane patientsimulator, når der er behov for det. Det betyder, at instruktøren kan tilpasse scenarierne til de forskellige deltageres færdigheder og præstationsniveau. En in situ-simulation varer cirka en time, inklusive en 15-20 minutter lang debriefing-session. Da der er begrænset tid til rådighed, benytter man videooptagelserne til dokumentation og ikke under debriefingen. Eventuelle yderligere kommentarer sendes via e-mail til deltagerne senere.

 

Fordele ved in situ-simulationer

Pediatric Intensive Care Senior Staff Nurse Anne DowsonDet at man ikke skal forlade arbejdspladsen for at træne gør det muligt for flere faggrupper at deltage. De kun 20 minutter, det tager at sætte simulationsrullebordene op og gøre dem klar igen bagefter, er endnu et vigtigt tidsbesparende aspekt. Rullebordene kan nemt transporteres mellem de tre pædiatriske afsnit, og det giver yderligere fleksibilitet. Instruktør og oversygeplejerske på pædiatrisk intensivafdeling Anne Dowson siger: ''Det bedste er, at de skal finde udstyr, monitorer og medicin, som de skal bruge. Når de øver i deres eget miljø, er det nemmere at overføre træningen til den virkelige verden." Om dem, som ikke har prøvet simulationstræning før, siger hun: "Deltagerne kan måske nok virke lidt usikre i starten, men efter debriefingen kan de godt se formålet, og de kan virkelig godt lide det." Anne Dowson er også overbevist om, at kommunikation med lægerne rent faktisk kan overføres til virkelige situationer.