Medlemmer af lærerstaben ved Gordon E. Inman College of Health
Sciences and Nursing inkorporerer simulering i deres
pensum med henblik på at opfylde flere læringsmål. Ifølge
Beth Hallmark, direktør for Simulation, “arbejder vi på at
integrere interprofessionel simulering hele vejen gennem pensum.
Vores mål er aktivt at involvere lægen, der sidder ved sygesengen, i mindst
ét scenarie i hver undervisningstime.” Der er drøftelser i gang med
Nashvilles medicinske faciliteter, som udbyder turnusprogrammer for læger, om at
støtte partnersskaber, hvor turnuslæger og sygeplejestuderende kan øve sammen i én-til-én
simuleringer i løbet af et år.

Lærere fra sygepleje- og dramainstitutterne er gået i
samarbejde om at udvikle et kursus for at træne ikke-dramastuderende
i rollespil og moulage ("sårmake-up"). Disse studerende skal fungere som
simulerede patienter i sundhedsvidenskabelige simuleringer og eventuelt
på det nye juridiske fakultet, som åbner i efteråret 2011.


En del af simulationstræningen finder sted i laboratorier, og en del
erstatter traditionelle timer i klinikken. Laboratorierne har SimMan®,
SimBaby™, SimMan® 3G og VitalSim®: det er dukker, som
bruges i løbet af pensum til træningsformål. Et nyt laboratorium for
Sundhedsvurdering og Obstetrik tilbyder otte undersøgelsesområder til
overbygnings- og bachelorstuderende og en speciel obstetrikplads,
hvor de studerende arbejder med PROMPT fødselssimulatorer
og SimNewB™.


Beth Youngblood, adjunkt på sygeplejeskolen, fortæller at lærerstaben
var begejstrede for at bruge PROMPT fødselssimulatoren. “Det er rart at være i stand til
at styre fødselshastigheden afhængigt af den studerendes forståelse.
I hybridsimuleringer er "patienten" en lærer i veer og fødsel,
som har en forståelse af fødslens bevægelser, og hvordan den skrider frem.
Simulationsdukker er ligeglade - det ville rigtige patienter ikke være - hvis du
holder en "reklamepause" for at omdirigere de studerende og ændre
kursen på grundlag af nye oplysninger. Simulering tillader os
at identificere lurende fejltagelser og faktiske fejl og skaber
gennemsigtighed.”

Intensive fordybelsesdage giver mange erfaringer

På “Supersimuleringslørdage”, hvor de studerende bruger PROMPT med
interprofessionelle træningsscenarier i obstetrik,
udsættes de for en byge af lavforekomst-/højrisikosituationer omfattende
prolaps af navlestrengen, for tidlig fødsel, skulderdystoci, partiel
placenta praevia og meget andet. Tre studerende går sammen med én
lærer, som spiller rollen som afdelingssygeplejerske og klinisk
instruktør. De studerende får en hurtig rapport om patienten og
griber ind, efterfulgt af rapportering, vurdering og debriefing.
De studerende udsættes for forskellige scenarier og deler det, de
lærer, med hinanden.


Youngblood fortæller: "De studerende elsker simulering, og når de bliver spurgt
"har nogen af jer taget jer af rigtige patienter i sådanne situationer?"
siger de allesammen nej. Det giver dem mulighed for at opleve ting,
som de ikke har set på sygehuset.


Der findes ikke "dårlige" simuleringer, kun muligheder for at lære

“Jeg fortæller lærerne, at det er i orden at have højtflyvende mål, men man skal lægge småt ud.
Man kan ikke foretage en dårlig simulering. Selv om lærerne
oplever skuffelser, hvis simuleringen ikke gik efter
planen, kan man stadig lære af det, der skete,” fortsætter
Youngblood. “Der findes tre simuleringer: den, du forestiller dig,
den, du laver, og den du ville ønske, du havde lavet, når du
tænker over det på vejen hjem. Man laver aldrig den samme simulering
to gange, og under debriefingen med de studerende er der altid
noget nyt at lære.”


Hallmark samarbejder også med den nydannede Tennessee
Simulation Alliance og fortæller, at deres direktion
arbejder på at fremme interprofessionel træning i henhold til
rapporten The Future
of Nursing (fremtidens sygepleje) fra det nye medicinske institut.