Faculty of Nursing, Midwifery and Health (NMH) på University of Technology, Sydney, er internationalt berømmet for sine innovative
og praksis-orienterede programmer inden for sygepleje og jordmorfaget samt sundhedsledelse. Kurserne
lægger stor vægt på evidensbaseret praksis og er derfor ofte banebrydende inden for sundhedsuddannelse i Australien.

Simulation blev først indført på UTS i 2006, efter at fakultetslektor Michelle Kelly havde brugt sit sabbatår i 2005 på at gennemføre en række
besøg hos førende institutioner inden for simulationsundervisning i flere lande. Da hun vendte tilbage til UTS med al
sin nyligt erhvervede erfaring, bad hun om støtte fra fakultetsledelsen og igangsatte indførelsen af simulationsteknologier i NMH-pensummet.
Med en betydelig investering fra både UTS og NMH kan de studerende få undervisning i de
mest avancerede laboratorier for klinisk praksis og simulation.

 

Arbejdspladsparate studerende

På bare 5 år har Michelle ført fakultetet ind i en revolutionerende æra, hvor immersive simulationsteknologier nu er indarbejdet i
hvert års nye pensum på bachelor-uddannelsen i sygepleje. Mange af de ansatte har taget denne nye læringsmetode til sig og har indarbejdet den med henblik på at transformere undervisningen og de studerendes oplevelse.

I sin aktuelle rolle som Director of Simulation and Technologies anfører Michelle, at simulatorer og simulationsteknologier har spillet en vigtigt rolle med hensyn til at opretholde universitetets hensigt om at udklække arbejdspladsparate studerende. En af de væsentligste metoder til at opnå dette er et stærkt fokus på interaktionen med patienten og patientsikkerhed; “ Dette opbygger ikke alene selvtillid hos de studerende, men det udsætter også de studerende for best practice-scenarier, siger hun.

Dette engagement fremgår tydeligt af fakultetets faciliteter, som omfatter 4 avancerede sygepleje- og jordmorlaboratorier på City-universitetsområdet og et simulationslaboratorium på Kurin-gai-universitetsområdet. Disse er alle fuldt udstyret til high fidelity-simulation af en lang række kliniske scenarier.

Ved siden af laboratorierne er der en række kontrolrum, som gør det muligt for underviserne og det tekniske personale at ændre simulerede patienttilstande, observere de studerendes reaktioner og optage aktiviteterne digitalt via kameraer og mikrofoner i loftet. Disse filmoptagelser kan bruges til at monitorere de studerendes færdigheder og give specifik feedback under debriefing-sessioner.

 

Moulage (the art of applying mock injuries)

 

Accelereret læring

Michelle anfører, at de nylige fremskridt inden for simulationsteknologi virkelig har intensiveret læringsoplevelsen, især med de nyeste tilføjelser af audiovisuelle optagelser.

Ud over at skabe realistiske laboratoriescenarier siger Michelle, at fakultetet regelmæssigt oplærer sine laboratorieteknikere i moulage (kunsten af anlægge sårmakeup). “Vi får ofte teknikerne til at klargøre dukkerne på en måde, så de nøje ligner en traume- eller brandsårspatient. Tredjeårs sygeplejestuderende inden for akutbehandling er ofte meget overraskede og imponerede over, hvor virkelighedstro dukkerne er, og hvor realistiske deres reaktioner er, siger hun. Akademikere inden for jordmorfaget er meget dygtige til at skabe realistiske, simulerede fødsler til de jordmorstuderende, herunder post partum-situationer eller -komplikationer. 

 

Aktiv deltagelse af de studerende

Som et lysende eksempel på brugen af simulationsteknologi inden for dette felt støtter Michelle et team, som skal forberede den kommende lancering af Simulationsuge for førsteårs sygeplejestuderende, hvor 350 studerende vil deltage i interaktive simulationsoplevelser. En begivenhed af denne størrelsesorden er selvfølgelig et kæmpe projekt, som har krævet megen omtanke, teamwork og forberedelse.

Det er naturligvis heller ikke så nemt at indføre nye teknologier i et etableret arbejdsmiljø, og Michelle indrømmer, at nogle deltagere har brug for mere tilskyndelse for at engagere sig i simulationsteknologien. “Mange erfarne sygeplejersker, som vender tilbage til studierne, har brug for mere opmuntring for at interagere med simulatorerne, og i starten kommer de med kommentarer som f.eks. "de er ikke virkelige" og "det er ikke rigtig klinisk praksis". Men når de først ser, hvad dukkerne er i stand til, bliver de meget imponerede, især når patienten taler, og de kan vurdere mange fysiologiske parametre, siger hun.

Michelle bemærker, at brug af simulationsteknologi er en nyttig aktivitet for mange forskellige studerende lige fra personer, som lige har afsluttet skolen, til
internationale studerende, som har brug for at erhverve australske kvalifikationer. “Læringsaktiviteter med aktiv deltagelse er meget effektive, og når de bruges i forbindelse med faciliteret debriefing og refleksion, synes resultaterne af at bruge simulationsteknologi at være bedre og utvivlsomt mere mindeværdige end andre læringsmetoder, ”siger hun.