Det nye Mater Children’s Hospital (MCH) i Brisbane, som officielt åbnede i maj 2001, er et større tertiært henvisningscenter med en døgnåben skadestue, en intensivafdeling, moderne operationsstuer og omfattende services for indlagte og ambulante patienter.

Hvert år behandles 15.000 indlagte børn på Mater Children’s Hospital, og over 120.000 børn behandles ambulant. Yderligere 32.000 børn om året behandles i skadestuen, som en den travleste pædiatriske akutafdeling i Queensland.

 

Pædiatriske kardiale services

MCH Simulation Educator, Andrew Heasley, anfører, at simulationsteknologier blev indført på hospitalet i 2008, efter at Queensland Paediatric Cardio Services’ flyttede til de nye faciliteter på MCH. Da kun en lille gruppe af det medicinske personale på MCH havde tilstrækkelig træning inden for kardiale situationer hos børn, stod hospitalet over for en væsentlig mangel på færdigheder efter denne flytning. Som reaktion på dette tyede Andrew og hans team til avancerede simulationsteknologier som et vigtigt risikostyringsinitiativ.

Ved at bruge simulationsteknologi var ledelsen på MCH i stand til hurtigt at opgradere færdighederne hos det medicinske personale i et sikkert og brugervenligt miljø. 

Slutresultaterne var så gode, at man har beholdt simulationstræningen, som nu bruges som en understøttende modalitet ved de fleste workshops og træningssessioner på hospitalet.

 

Specialiseret træning

For Andrew er en af de mest brugbare elementer i simulationsteknologien muligheden for at animere særlige områder som f.eks. ECMO og redning: "Simulation gør det muligt for os at skabe virkelighedstro oplevelser for specialistteams inden for sådanne områder som ECMO og redning og derefter vurdere deres parathed til virkelige situationer," siger han.

Andrew bemærker også, at simulationsteknologier har en signifikant indvirkning på patientsikkerheden: "Ved at få personalet til at øve sig på en dukke først, kan vi identificere problemområder i god tid. Simulationsteknologier gør det muligt at identificere potentielle kliniske problemer samt mangler i vores processer og træning," sagde han. 

Et andet brugbart element inden for simulation er, at det gør det muligt for træningspersonalet at genskabe usædvanlige medicinske situationer og sjældne hændelser og få deres teams til at reagere på dem. I stedet for at vente på, at rigtige patienter præsenterer usædvanlige symptomer, gør simulation det muligt for personalet at deltage i initiativer inden for nichetræning. Som Andrew understreger, er denne funktion "meget velegnet til teamtræning, ledertræning og rollebaseret træning."

 

Vejen frem

Siden sin start for to år siden som risikostyringsstrategi implementeres simulationsteknologien nu på hele MCH. Andrew anfører, at selvom nogle medlemmer af det medicinske personale i starten var lidt tøvende med hensyn til at engagere sig i teknologien, er den nu blevet accepteret som en del af personaletræning.

Derudover har Andrew nogle gode råd til hospitaler og træningsfaciliteter, som skal i gang med simulationstræning. For det første anbefaler han, at et udpeget medlem af personalet påtager sig rollen som simulationskoordinator for at "tage ejerskab af træningsinitiativer og fremme disse", og for det andet foreslår han, at man finder et permanent sted, hvor dukkerne kan opbevares i deres aktuelle opsætning. "Ved at opbevare alt materialet her i brugsklar stand kan personalet gennemføre improviserede aktiviteter, hvilket ikke er muligt uden et dedikeret sted," sider han. 

 

Bemærk: Maters simulationsprogram drives i samarbejde med Queensland Skills Development Centre.