Southern Health er Victorias største sundhedsservice i et storbyområde. Det beskæftiger over 12.000 kliniske medarbejdere på sine fire hospitaler i Melbourne og er hjemsted for et af de største og mest progressive simulationscentre i Australien.

Southern Health Simulation Centre, som blev etableret i 1997, var et af de første af sin slagt på den sydlige halvkugle. Southern Health Simulation Centre, som oprindeligt var resultatet af et finansieringsinitiativ fra hospitalets anæstesiafdeling, tog sig i starten kun af det kliniske anæstesipersonales behov.

Idag, efter vellykket drift i mere end et årti, leverer Southern Health Simulation Centre avanceret simulationstræning til en lang række sundhedsfaglige personer. Disse omfatter medicinstuderende, ansatte i erhvervsforberedende forløb, speciallæger og specialsygeplejersker og lignende sundhedspersonale på tværs af hele Southern Health.

 

Reduceret risiko

I henhold til Lead Researcher, dr. Stuart Marshall, spiller simulationstræning en vigtig rolle i Southern Healths løbende hensigt om at reducere klinisk risiko og forbedre patientsikkerheden.

Ved at give sundhedsudøvere adgang til realistiske kliniske miljøer som f.eks. operationsstuer, skadestuer, sengeafdelinger og fødestuer, giver Southern Health Simulation Centre de studerende og underviserne en unik indsigt i, hvordan de præsterer og kommunikerer i forskellige kliniske situationer.

Det, som de lærer under disse simulationer, implementeres dernæst i undervisningspensummet og det kliniske miljø for at skabe sikrere arbejdsforhold og forbedret patientsikkerhed.

Dr. Marshall anfører, at det er en stor fordel at kunne udvikle interventioner i simulationscentret og derefter implementere dem i hospitalsmiljøet. "Vi gennemførte for nylig en meget vellykket intervention vedrørende telefonkommunikation, som hjalp os til at opnå en forbedret og struktureret kommunikationsmetode i hospitalsmiljøet. Vi identificerede behovet og igangsatte den indledende strategi inden for simulationscentret, hvorefter vi implementerede vores resultater i mindre hospitalsgrupper, inden interventionen blev brugt i praksis på hele hospitalet," sagde han.

 

De studerendes forventninger

De unikke fordele ved simulationstræning har uden tvivl gjort indtryk på Southern Health’s forskellige grupper af studerende, som betragter simulation som en integreret del af den medicinske træning. I henhold til dr. Marshall trænes alle de studerende og reservelægerne på Southern Health i simulation fra starten.

Faktisk er de studerende i dag så vant til teknologien og dens mål, at de helt automatisk går ud fra, at den vil være en del af deres træning: "Simulation gør det nemt for os at engagere vores studerende. I dag forventer de fleste af vores studerende at få adgang til teknologien og er ivrige efter af anvende den," siger dr. Marshall.

 

Vertikalt integreret træning

Southern Health’s beslutning om at etablere et vertikalt integreret simulationspensum har skabt et nyt benchmark for simulationstræning i Australien. Ved at indarbejde simulation i hele træningspensummet er Southern Health Simulation Centre et af de første centre på den sydlige halvkugle, som har implementeret et bredt simulationstræningsinitiativ.

Det er selvfølgelig ikke kun de studerende og patienterne, som drager nytte af simulationsteknologien. Efterhånden som det bliver mere og mere komplekst at levere sundhedspleje af høj kvalitet, bruger fagpersoner på alle niveauer simulationscentret som en vigtigt måde at holde sig klinisk ajour på og maksimere erhvervelsen og overførslen af færdigheder til arbejdspladsen.

I stedet for kun at bruge simulationsteknologier som et sekundært hjælpemiddel i undervisningen er Southern Health fast besluttet på at integrere dem i de dagligdags aktiviteter for alt personale og alle studerende. Dette omfatter levering af en række kurser til en bred vifte af sundhedsfaglige personer, herunder medicinstuderende, yngre og ældre læger, skadestuesygeplejersker og -læger, anæstesisygeplejesker og -læger, jordmødre og obstetrikere, internationale medicinstuderende, paramedicinere, praktiserende anæstesilæger i landområder og anæstesi-/opvågningspersonale.