Anatomisk korrekt opbygget og simulerer paediatrisk torso for træning af færdighederne i luftvejs håndtering og for at vise forskellen på voksen og paediatrsike luftveje.

-Anatomisk korrekte luftveje, gør der kan placeres:
-Oropharyngeal & nasopharyngeal luftvej 
-Endotracheal tube og fiksering

- Maske-Pose ventilation
- Tracheal sugning
- Manuaelt genereret carotis puls