Laerdals Fond for Akutmedicin


Formål

Lærdals fond for akutmedicin blev oprettet i 1980 og har til formål at støtte praktisk orienteret forskning og udvikling indenfor akutmedicin.

For mere information se www.laerdalfoundation.org