RQI - Resuscitation Quality Improvement-program

En ny, banebrydende metode til undervisning i genoplivning

     

     

Almindelige udfordringer til undervisning i genoplivning i dag

Kvalitet

En stor del af sundhedspersonalet udfører ikke hjerte-lungeredning (HLR) som en fast del af deres kliniske arbejde, og nogle udfører sjældent HLR ud over et årligt eller halvårligt kursus (1). Forskning viser, at færdigheder i HLR-kompression og -ventilation forringes på grund af manglende brug, og det gør den overordnede HLR-kvalitet også. Dette kan ske på så kort tid som 3 måneder efter sidste træning (2).

Overensstemmelse

Hvordan kan sundhedssystemet sikre HLR-kvalitet og vise overholdelse af procedurer? I øjeblikket tilbringer travlt sundhedspersonale utallige timer med at opspare, bekræfte og dokumentere deltagelse, som er påkrævet til ekstern og intern rapportering.

Omkostninger

Traditionel HLR-træning af personalet har ikke blot en direkte omkostning i form personale, der skal tages ud af vagtplanen for at deltage i træning, og betaling af instruktører. Der er også indirekte omkostninger, som f.eks. mistet tid på afdelingen eller ved sengen, som medfører mindre tid til patientpleje.

     

RQI-programmet er udarbejdet til at imødegå disse udfordringer

Hyppig træning af kortere varighed – til vedligeholdelse af kompetencer

     

RQI-station med visning af elev-feedback (klik for at forstørre)
 

     

RQI giver sundhedsudbydere mulighed for hyppigere træning af kortere varighed (også kendt som low dose, high frequency). Færdighedsstationer installeres på selve institutionen på bekvemme placeringer – f.eks i nærheden af arbejdsstationer. Stationerne anvendes til kvartårlige færdighedsvurderinger, der kan udføres på gennemsnitligt 10 minutter på alle tider af døgnet. Elever får verbal og visuel feedback i realtid, når de udfører kompression og ventilation med bedømmelse af kvaliteten af den udførte HLR samt tildelt en score.

En undersøgelse inden for pædiatri viste, at jævnlige, korte træningssessioner, under navnet "lav dosis, høj frekvens-træning", mere end fordoblede bibeholdelsen af HLR-færdigheder af høj kvalitet (3).

   

Laerdal Analytics - til fremme af overholdelse og kvalitetsforbedring

     

Se resultater af enkeltpersoners færdigheder og en organisatorisk oversigt (klik for at forstørre)

     

   

RQI leveres med effektive værktøjer til dataadministration, som for eksempel dedikeret undervisningsadministration og analysefunktioner. Foruden feedback på præstationen i realtid til eleven gives der også en visuel analyse af hele organisationen. Præstationsdata for afdelinger og for enkeltpersoner kan registreres over tid. Disse rapporter vil også identificere mål for kvalitetsforbedring, hvilket er yderst værdifuldt i forbindelse med revisions- og ledelsesrapportering.

    

Træning på stedet – for at reducere omkostninger og øge tiden til patientpleje

     

Registrerede data viser, at RQI-stationer bliver brugt døgnet rundt
 

     

Med RQI er undervisningen selvinstruerende og kommer ud til eleven. Dette holder sundhedspersonalet på arbejdspladsen og muliggør, at træningen finder sted, når det er mest bekvemt og praktisk i forhold til vagtplanen. Data fra allerede implementerede RQI-programmer viser, at træningen nu udføres døgnet rundt med størst hyppighed ved vagtskifter.

Dette frigør også tid og penge til instruktører og undervisere, så de kan fokusere ressourcerne på team-træning og risikoområder i stedet for grundlæggende færdigheder.

Forestil jer, at I fik trænet 1000 medarbejdere om året i tre og en halv time, hver i basal genoplivning. Ved at implementere RQI-programmet kan I reducere træningen med mindst én time pr. person. Det er en reduktion på tusind timer – om året.

Tusind timer mere til patientpleje.

    

RQI i praksis

Texas Health Resources, USA

To år efter implementeringen af RQI-programmet på hospitalet Texas Health Resources i Dallas, Texas, har hospitalet opnået:

  • 98% kursusgennemførelse pr. kvartal
  • En reduktion på USD 250.000 i omkostninger til HLR-undervisning
  • 21% stigning i overlevelsesraten

De ansatte på Texas Health Resources har nu taget RQI-programmet til sig og udtrykker intet ønske om at gå tilbage til klasseværelsesbaseret undervisning, da programmet lever op til deres behov for kvalitetsforbedring af HLR.

Cabrini Health, Australia

For at leve op til National Safety and Quality Health Service (NSQHS)-standarder introducerede Cabrini Health i Australien RQI for alle ansatte i sundhedssektoren.

100% af de ansatte gennemførte træning, og dataene viste, at træningen foregik døgnet rundet med størst hyppighed omkring vagtskifter.

Takket være RQI har de fået udmærkelsen "Met with Merit" i deres hospitals akkreditering.

 

    

     

    

Da vi startede programmet, var det på baggrund af data, der viste, at kun 25% af personalet var i stand til at udføre brystkompression og -ventilationer med de krævede intervaller. Det kostede os mere end USD 500.000 om året, og registrering af compliance var besværlig. Nu overgår 90% af de ansatte standarden, og vi ved, at 100% af vores ansatte har gennemført træningen.

Matt Johnson

Director of Education
Cabrini Health, Australia

    

Refereret forskning:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.
  2. Afsnit 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933
  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151