Reanimatierichtlijnen 2010 bekend!

guidelines

Overzicht van de nieuwe reanimatierichtlijnen

Na een vijf jaar durend onderzoek waar 500 reanimatie-experts aan hebben deelgenomen hebben the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), the American Heart Association (AHA) en the European Reuscitation Council (ERC) op maandag 18 oktober hun onderzoeken "International Consensus on CPR" en "ECC Science with treatment recommendations" gepubliceerd in de periodieken Circulation en Resuscitation.

De belangrijkste punten uit deze nieuwe richtlijnen vindt u hieronder:

 

De nadruk blijft liggen op kwaliteitsreanimatie

Eén van de kernactiviteiten van Laerdal is het aanleren van kwaliteitsreanimatie. Dit  element is sterk benadrukt in de nieuwe richtlijnen:

De belangrijkste elementen (binnen de nieuwe richtlijnen) die zorgen voor kwaliteitsreanimatie:

  • Compressies worden uitgevoerd in een ritme van tenminste 100 per minuut. Een verandering van een ritme van ongeveer 100 per minuut. Er is geen maximaal aantal compressies vastgesteld door zowel de AHA als de ILCOR. De ERC stelt een limiet van 120 compressies per minuut;
  • De compressiediepte is tenminste 5 centimeter voor volwassenen (dit was 4-5 centimeter) en voor zuigelingen en kinderen tenminste één derde van de anterieur-posterieur diameter van de borstkas of ongeveer 4 centimeter bij een zuigeling en 5 centimeter bij een kind; 
  • Tussen twee compressies moet de druk volledig worden weggenomen;
  • Het aantal onderbrekingen van borstcompressies moet zo minimaal mogelijk zijn;
  • Excessieve beademing moet vermeden worden.

Voor meer informatie over de nieuwe richtlijnen kunt u de links op deze pagina bezoeken.