Inleiding

De huidige gecomputeriseerde stations voor zelfstandig leren (self-learning, SL) voor basale reanimatie zijn een alternatief voor opfriscursussen onder leiding van een docent (instructor-led, IL), maar zijn niet bedoeld voor het leren van beginnersvaardigheden. Wij hebben een SL-station ontwikkeld voor de leren van beginnersvaardigheden en de werkzaamheid ervan geëvalueerd.

Methoden

In een non-inferioriteitsonderzoek zijn 120 farmaciestudenten willekeurig ingedeeld voor een kleine IL-groepstraining of individuele training in een SL-station. In de IL-groep lieten de docenten de vaardigheden zien en gaven ze feedback. In de SL-groep werd een verkorte Mini Anne™-video, voor het verwerven van de vaardigheden, gevolgd door Resusci Anne Skills Station™-software (beiden van Laerdal, Noorwegen) met feedback van een stem voor verdere uitwerking. De proef werd individueel uitgevoerd met een tussentijd van zeven weken na een training voor elke student.

Resultaten

Er zijn honderdzeventien deelnemers beoordeeld (drie uitvallers). Het aandeel studenten dat een gemiddelde compressiediepte haalde van 40–50mm was 24/56 (43%) IL tegen 31/61 (51%) SL en 39/56 (70%) IL tegen 48/61 (79%) SL voor een gemiddelde compressiediepte van ≥40mm. Een compressiesnelheid van 80–120/min werd gehaald door 49/56 (88%) IL tegen 57/61 (93%) SL en onvolledige terugveringen (≥5mm) werden waargenomen bij 31/56 (55%) IL en 35/61 (57%) SL. Het juiste gemiddelde beademingsvolume (400–1000ml) werd gehaald door 29/56 (52%) IL tegen 36/61 (59%) SL. De non-inferioriteit werd bevestigd voor de diepte en hoewel niet doorslaggevend werd dit ook op andere gebieden bijna aangetoond.

Conclusies

Compressievaardigheden verworven in een SL-station, waarbij een instructievideo gecombineerd werd met een training aan de hand van feedback van een stem waren niet inferieur aan IL-training.