Farmasistudenter tar SimMan i bruk

Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) benyttet SimMan i utprøving av simulering som pedagogisk undervisningsmetode i emnet klinisk farmasøytisk praksis. Formålet var økt læringsutbytte og pilotprosjektet har gitt mersmak.

 

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.