Håp etter hjertestans

54-åring overlevde etter halvannen time uten puls, takket være iherdig innsats fra forbipasserende og rask respons fra akutteamet ved Mayo-klinikken i USA. I Norge ser man forøvrig at overlevelsestallene etter akutt hjertestans har steget betraktelig de senere årene, ikke minst i Tromsø, Stavanger og Oslo.

 

Les mer om hvorfor flere reddes etter hjertestans i Norge på forskning.no