Laerdal og UiS på studietur til BCU

BCULaerdal Medical og Universitet i Stavanger var på studietur til blant annet Birmingham City University sist uke. En av grunnene til nettopp Birmingham ble valgt er at de har kommet langt med å implementere simulering som en del av fagplanen i sykepleierutdanningen. Vi møtte en entusiastisk gjeng som har gjort en kjempejobb for å få studentene engasjert. Her er nok et eksempel på at det ikke er flott utstyrte rom og dyre simulatorer som skal til for å få simuleringen til å fungere. I tillegg til et strukturert opplegg for simulering og treningen i ferdigheter, har de et rom som er tilgjengelig for studentene flere dager i uka for ferdighetstrening (se bilder). Dvs. de kan selv booke rom for å trene på det de er usikre på. Her er noen av 3-års studentene ansatt av Universitetet i en vaktordning.

"Utrolig lærerik tur. Her fikk vi kjennskap til en modell for å organisere simulering som kan fungere i sykepleierutdanningen der vi har en utfordring i forhold til store kull av studenter. "
Sissel E. Husebø, SAFER og Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

Modellen omfatter følgende:

Forberedelse dagen før:

Studentene arbeider i grupper med scenarioene og hvilke problemstillinger de skal møte i simuleringene dagen etter.

Simuleringen

Studentene deles inn i storgrupper på ca. 30 studenter som observerer/deltar i 6 scenarioer. Studentene deles i mindre team a 5 studenter som simulerer hvert sitt scenario og blir debrifet sammen med storgruppen som da får overført simuleringen til et auditorium. Scenarioene kan da fokusere på læringsutbytte fra fagplanen og "skreddersys" for den kliniske praksisen studentene skal møte. Hver storgruppe avvikler simuleringen på ca. 3 klokketimer.

Studentene får regler for konstruktiv tilbakemelding og bidrar i debrifingen ved at de har fått tildelt konkete observasjoner. Modellen er også hensiktsmessig ift. lærerressurser. På Universitetet i Stavanger der vi har 240 studenter på hvert nivå, ser vi at denne modellen kan bidra til at hele kullet kan simulere på 4 dager, der alle studenter får observere/delta i 6 scenarioer.

Ønsker du å vite mer om Birmingham City University, sjekk gjerne www.bcu.ac.uk/healthcpd