Pasientsikkerheten på vei opp i Nordland

Som ledd i å bedre pasientsikkerheten starter Nordlandssykehuset HS med publisering av uønskede hendelser på nett. I 2010 meldte sykehuset fra om 66 alvorlige hendelser. Så langt i år er dette tallet fem. 

– Vi gjør dette for å styrke tilliten våre pasienter har til oss, så man vet at vi tar slike ting alvorlig, sier medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset HS, Barthold Vohnen.

Les hele saken på NRK Nyheter.