Simulering 'gjør kirurgene bedre'

Bør simulering erstatte deler av den kliniske opplæringen for medisinsk personell? Dette spørsmålet diskuteres verden over mens pågående forskningsstudier søker svar på om dette er rette veien å gå.  

Danske forskere har undersøkt effekten av virtuell trening i laparascopisk salpingectomi. Dette ble gjort ved å dele 24 fødselsleger og gynekologer under spesialisering inn i to grupper. Den ene gruppen fikk tradisjonell opplæring med veiledning av kolleger, mens den andre gruppen fikk i tillegg syv timer med virtuell simuleringstrening. Begge grupper ble deretter målt på teknisk utførelse samt operasjonstid i minutter ved en pasientoperasjon.

Forskerne fant at legene i simuleringsgruppen opererte på et nivå som tilsvarte erfaring etter 20-50 laparascopi-operasjoner og at operasjonstiden var halvert. Kontrollgruppens ferdighetsnivå tilsvarte erfaring etter mindre enn fem operasjoner. 

I lys av disse resultatene sa leder av forskningsgruppen Christian Rifbjerg Larsen til BBC NEWS at "simulatortrening burde inkorporeres i pensum for alle kirurger under opplæring før de opererer på pasienter'' og videre at "dette kan bedre pasientsikkerheten og øke effektiviteten''.

Les forskningsartikkelen og se video om virtuell simuleringstrening i BMJ.