SimView Banner

Et nytt perspektiv på simulering.

 SimView er en rekke tilbakemeldingsverktøy som tar opp lyd og video i simuleringsøvelser og andre undervisningssituasjoner for at hver simuleringsøvelse skal kunne spilles av, analyseres og loggføres. På denne måten blir det enkelt å se hvor elever og instruktørers forbedringspotensiale ligger. 

Opptak - Full integrasjon i én omfattende løsning

Både video og lyd kan integreres med data fra pasientimulatorer for å gi en oversiktelig logg over utførte simuleringsøvelser. I tillegg kan man streame video til flere steder samtidig og man kan søke på bestemte treningsfiler basert på metadata fra treningen. 

Uansett om man bruker SimView sammen med SimManager plattformen, med Laerdals pasientsimulatorer eller i treningsøvelser med markører, er SimView designet for å kunne gi best mulig tilbakemelding for at det skal være enkelt å forbedre ferdighetene som skal til for å redde liv. 

SimView inkluderer:

  • Flere kameraalternativer 
  • Kamera og mikrofon med i basissystemet 
  • Tilleggshardware for å utvide systemet etter behov
  • Programvare for kontroll av IP-kameraer (Internet Protocol) 

 

 

Se hvordan andre bruker

METS Center for simulation benefits from installing LLEAP

Laerdal partnered with METS Center to validate LLEAP software during it's testing and development.   Les mer ›

Medical City Dallas Uses Simulation in Onboarding

Medical City Dallas believes simulation based learning is going to have a major impact on the way they educate their nurses.   Les mer ›

McLaren Improves Quality Outcomes Through Simulation

McLaren/Lapeer Regional Hospital realized they had a responsibility to train their nurses in a realistic way so...   Les mer ›