De tre sykehusene hadde det til felles at tradisjonelle opplæringsmetoder innen basal HLR opplevdes som både kostnadsintensive, tidkrevende og at opplæringen gav svært varierende resultat med hensyn til konsistent HLR-kompetanse. Andre hesleforetak har beskrevet tilsvarende utfordringer.

    

Tid for forandring 

Utfordringer alle tre sykehus sto overfor oppsummeres slik av Mercy Medical Center, et lite akuttsykehus 40 km vest for Dubuque: 

 • 800 av sykehusets 1350 ansatte må fornye basal HLR-sertifiseringen hvert annet år
 • Medarbeidere møter ikke opp til planlagt opplæring, til tross for påminnelser
 • Begrenset tilgang til lokaler for å gjennomføre opplæringen
 • Hverken timer eller instruktører nok til å imøtekomme eksisterende opplæringsbehov
 • Timeplanutfordringer som følge av skiftarbeid og mangel på deltidspersonell
 • Mye administrativ støtte for å holde programmet gående

Etter å ha vurdert utfordingene ut fra et kostnadsmessig perspektiv ble det klart at man ønsket snarest mulig å utrede hvorvidt det fantes alternativer til tradisjonell HLR-opplæring med instruktør. 

   

"Det var egentlig en enkel prosess"  

Etter å ha vurdert alternativene en stund, valgte alle tre sykehus å implementere HeartCode BLS-programmet. Som et interaktivt, selvstyrt eLæringsprogram oppfyller HeartCode BLS-kurset alle kognitive krav som American Heart Association stiller til BLS-kurs for helseforetak.

For å gjennomføre HeartCode BLS-programmet, delte Boston Medical Center medarbeiderne inn i to grupper etter utløpsdatoen på deres forrige sertifikat. Dette skapte en desember-gruppe og en mai-gruppe. Sykehuset tilbyr nå tre 12-timers treningsdager to ganger i året. Medarbeiderne tar det elektroniske kurset i arbeidstiden, før de på kurset må demonstrere sine praktiske ferdigheter for å oppnå re-sertifisering. En talsmann for senteret observerte at "Medarbeidernes evaluering av det nye systemet har vært overveldende positiv. Implementeringen var en veldig enkel prosess."

    

Bedre resultater for pasient, medarbeidere og organisasjon 

 • Kettering Medical Center har nær doblet overlevelses-prosenten etter gjenopplivningsforsøk, fra 14 % (noe som allerede lå over AHA-referanseraten på 12 %) til 27 % etter overgangen til HeartCode BLS
 • Sykehuset sparer bortimot 600 000 USD av kostnadene som tidligere ble brukt på HLR-opplæringen.

Boston og Mercy Medical Centers oppgir også at de

 • Har hatt betydelige besparelser
 • En konsekvent høyere andel studenter består
 • En betydelig reduksjon både i bruk av administrativ støtte og tid brukt på opplæring 

En BLS-student fra Kettering Medical Center oppsummerer HeartCode-programmet med å konkludere "Jeg føler at jeg er mer forberedt på å bruke ferdighetene mine nå hvis det skulle bli nødvendig."