Avdelingen for sykepleie- og helseutdanninger ble etablert i 1994 og tilbyr nå bachelorgrad i sykepleie og fysioterapi og mastergrad innen sykepleieledelse, helseledelse og helsepromotering. Fakultetet ønsket å bidra til forbedret helseutdanning ved å modernisere sin egen utdanning for sykepleiere og annet helsepersonell. Man har erfart at simuleringstrening er en stor forbedring og ønsker derfor nå å utvide denne aktiviteten fremover. Universitet i Fulda har ca. 100 sykepleierstudenter på bachelornivå.

Lære fra andre

Praksisansvarlig ved universitetet besøkte flere andre undervisnings-steder for å lære mer om nye læringsmetoder før grunnleggende ferdighetstrening og interakive simuleringer ble integrert i sykepleie-pensumet ved Fulda i 1994.

Bemanning

Ferdighetslaboratoriene ledes av en laboratorieingeniør som administrerer simuleringstreningen og fungerer også som instruktør. Følgende instruktører bidrar til å fasilitere simuleringstrening:

  • 1 sykepleielærer, ph.d.
  • 1 sykepleieforsker, ph.d
  • 1 sykepleieforsker, mastergrad
  • 1 masterstudent i sykepleieledelse
  • 1 masterstudent i helseledelse
  • 1 sykepleier (sårpleie)
  • 1 diabeteskonsulent
  • 1 paramedic
  • 2 sykepleiere

Erfaringer så langt

Christine Loewenhardt, Senior LecturerFordeler: ''Det er en vanlig oppfatning at studenter lærer langt mer av å utføre prosedyrer i praksis på treningsdukker sammenlignet med bare å ha teori,'' sier lektor Christine Loewenhardt ved universitetet i Fulda. ''Vi som underviser lærer også ettersom vi benytter siste nytt innen forskningsbaserte undervisningsmetoder og må holde oss oppdatert innen nye medisinske- og kirurgiske prosedyrer, så som kikhullsoperasjoner  versus tradisjonell åpen kirurgi. Med andre ord, simuleringstreningen gjør at vi holder oss faglig på topp. En annen fordel med simuleringene er at de gjør det enklere å identifisere studentenes kompetansenivå. Dette gjør at lærere kan ta forhåndsregler før faglig svake studenter skal ut i praksis. Da sykepleierne i klinikken har lite tid til veiledning av våre studenter, opplever de fleste studenter det å møte nye situasjoner i praksis som en belastning.  Med ferdighetene på plass i forkant øker selvtilliten.''

Utfordringer: Det å finne tid til å utvikle simuleringsscenarier er vanskelig. De ferdigutviklede scenariene som National League for Nursing (NLN) i USA har utviklet, vil sannsynligvis være til stor hjelp når disse er blitt oversatt og tatt i bruk. Andre utfordringer så langt har vært å undervise i kommunikasjonsferdigheter og det å skape tilstrekkelig realisme rundt simuleringstreningen. Lærerstaben ønsker å øke antall undervisningstimer som benyttes til simulering, men for å gjøre dette trenger de mer simuleringsutstyr.

Franziska Burhenne, 4th semester student at Fulda University.''Simuleringstrening er viktig fordi den gjør oss bedre forberedt til klinisk praksis.''

Franziska Burhenne, 2. årsstudent ved Fulda University of Applied Sciences.

Fasiliteter

Treningslokalene består av 2 ferdighetslaboratorier. Begge er utstyrt med sykehussenger, traller og skap som inneholder bandasjer og annet pleie- og behandlingsutstyr.

One of the skills labs.   Cupboards containing syringes, dressings and other care accessories.