Reproduksjon av nedre torso fra voksen med realistiske anatomiske peilemerker og infunderbare vene- og arteriesystemer for undervisning i prosedyrer for femoral tilgang.

Realistiske palpable peilemerker, symphysis pubica, ligamentum inguinale og spina iliaca anterior superior. Manuelt generert arteriell puls og blod-tilbakestrømming fra vene- og arteriesystemene.