Bruksvilkår

Copyright© 2001-2010 Laerdal Medical. All rights reserved.

Vennligst les nøye gjennom følgende bruksvilkår før du bruker denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden godkjenner du disse bruksvilkårene. Dersom du ikke godkjenner disse vilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke denne nettsiden. Dersom du har noen spørsmål om bruksvilkårene, vennligst ta kontakt med kundeservice

Brukstillatalse

Dersom ikke annet er opplyst er det gitt tillatelse til å kopiere og distribuere det uendrete innholdet i dette dokumentet/arbeidet (dvs. nettsidene) såfremt korrekt sitering, copyright og URL er inkludert ved distribusjon. For eksempel: ""Copyright© 2010 Laerdal Medical (http://www.laerdal.com). All rights reserved. Brukes med tillatelse." 

Enhver endring, kopi eller distribusjon av det lisenserte arbeidet,enten det er deler av arbeidet eller arbeidet i sin helhet, fra noen inntektsdrevet virksomhet, til formålet gjensalg, salg eller bytte, uten skriftlig tillatelse fra Laerdal er eksplisitt forbudt. NB: Laerdal, the Good Samaritan- logoen og slagordet "Helping Save Lives" samt utvalgte andre identifiserte merkekvarer nevnt under er Laerdal merkevarer og det gis ikke rettigheter eller tillatelse til bruk av disse separat til besøkende på nettsiden om ikke spesielle avtaler er diskutert og inngått skriftlig. 

Laerdals registrerte ® merker

Laerdals registrerte Common Law ™ merker

Eksterne varemerker

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen, produktene, tjenestene og materialene på denne siden, inkludert, uten begrensing til: programvarer, tekst, grafikk og linker, er tilgjengelige på grunnlag av den gjeldende dagens innhold, uten garanti for at endringer ikke vil oppstå. Laerdal Medical fraskriver seg ansvaret for alle uttalelser og garantier til den største grad dette er tillatt med hensyn til loven, enten disse er uttrykt eller antydet. Dette gjelder informasjonen, produktene, tjenestene eller materialene, inkludert, men ikke begrenset til garantier for: salgbarhet, bruksområder, titler, ukrenkelighet, frihet fra datavirus, og tilleggsgarantier som oppstår gjennom bruk. I tillegg gir Laerdal Medical ingen garantier for at informasjonen tilgjengelig på denne nettsiden er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Laerdal Medical reserverer rettighetene til å endre denne nettsiden uten forvarsel for å forbedre og/eller endre informasjonen, prisene, produktene, tjenestene, materialene, samt operativsystemet og navigasjonssystemet som brukes til å tilgjengeliggjøre siden eller bruke disse nettsidene. 

Ansvarsbegrensing

Laerdal Medical har på ingen måte noe ansvar for noen direkte, indirekte, vilkårlige, eller spesielle skader. Ansvar for alle skader fraskrives, selv om Laerdal Medical tidligere har blitt varslet om muligheten for slike skader. Ansvar fraskrives også for alle skadepåstander fra tredjeparter, enten skaden stammer fra en kontraktfestet handling, fra uaktsomhet eller noen andre handlingsforslag som stammer fra, eller er koblet med bruk, manglende evne til å bruke eller ytelsen til informasjonen, produktene, tjenestene, eller materialene som er tilgjengelige på eller gjennom denne siden. Disse begrensingene skal gjelde til tross for feil i nødvendige bruksområder som delvis kan bedres. Ettersom noen rettsområder ikke tillater begrensinger for lengden av en begrenset garanti, eller utelukkelsen av garantigebrensinger ved vilkårlige, konsekvensbetingete eller spesielle skader, er det mulig begrensingene over ikke gjelder deg. 

Linker til eksterne sider

Denne nettsiden inneholder linker til andre nettsider (eksterne nettsider) på nett som eies og drives av tredjeparter. Du anerkjenner at Laerdal Medical ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til, eller innholdet som finnes på eller gjøres tilgjengelig gjennom noen eksterne nettsider. Du bør ta kontakt med sidesponsoren, administratoren eller webmasteren til disse eksterne nettsidene dersom du har noen bekymringer knyttet til disse linkene, innholdet som finnes på dem eller innhold disse sidene linker til, eller synspunkter som disse nettsidene uttrykker.