Virtuell spedbarns IV er et omfattende selvstyrt læringssystem til trening av perifer venekanylering hos spedbarn i alder prematur til 15 måneder.

Simulatoren gjør det mulig for uerfarne studenter og viderekomne fagfolk å mestre intravenøs kateterisering av spedbarn, en kompetanse som er svært krevende både kognitivt og psykomotorisk.

Virtuell spedbarns-IV presenterer en klinisk nøyaktig state-of-the-art simulering som gjør den uerfarne i stand til å lære og øve seg uten risiko for spedbarns-pasienter. Realistiske 3D-visuelle og haptiske effekter gjør at studentene ‘’ser og føler’’ pasienten de behandler, som igjen optimaliserer læringsprosessen.