Lærdals Fond for Akuttmedisin

Fondets formål og virksomhet

Lærdals Fond for Akuttmedisin ble opprettet i 1980 og har som formål å støtte praktisk orientert forskning og utvikling innen akuttmedisin.

For fullstending informasjon, klikk www.laerdalfoundation.org