Kurs og opplæring

Utdanning av personell er er et stor ansvar. Vi tilbyr kurs og opplæring for alle ferdighets-nivåer. Undervisningen er utformet for å styrke din evne til å håndtere, undervise og evaluere utvalgte læringsmål.      

Finn det rette kurset for deg:

NESTLED - fagutvikling i simulering

NESTLED er et kurs som tar utgangspunkt i et akademisk EU-finansiert prosjekt som har ledet frem til en vitenskapelig publikasjon, der man identifiserer nødvendig kompetanse for simulering-basert læring. Dette danner fundamentet for kurset, og kurset ellers baserer seg på en rekke vitenskapelige publikasjoner som utgjør litteraturen i kurset. I så måte er NESTLED et akademisk forankret kurs. 

1-6 3 dager + e-læring               Hos kunde/ Stavanger

    

  Les mer om NESTLED>

Åpne tekniske kurs

Vi tilbyr dagskurs i Laerdal Network Basic og Installasjon, et kurs for deg som bruker simulatorer og forbereder infrastrukturen før en simuleringstrening. Har du SimMan 3G, SimMom eller SimNewB tilbyr vi et todagers kurs i Preventivt vedlikehold for for disse. Det er ikke satt krav til antall deltagere per firma.  Klikk på mer informasjon for å få kursinformasjon og mulighet til å melde deg på.

1-6 1-2 dager Stavanger

    

Meld din interesse >

Åpne kurs

Vi tilbyr introduksjons kurs i LLEAP, introduksjonskurs i SimPad og kurs i Scenario Programmering, SimDesigner. Det er ikke satt krav til antall deltagere per firma.  Klikk på mer informasjon for å få kursinformasjon og mulighet til å melde deg på.

1-10 1 dag Stavanger

    

Meld din interesse >

    

Brukertilpasset kurs

Brukertilpasset kurs gir mulighet for tilpasset trening og opplæring. Du setter læringsmålene, og i samarbeid med en erfaren kurs-holder fra Laerdal, vil det bli satt sammen en læringspakke med et eller flere brukertilpassede kurs.

Max 8 1-5 dager Hos kunde

    

Kontakt oss for mer informasjon? >

     

Introduksjonskurs

Et introduksjonskurs vil lære deg å sette sammen simulatoren, betjene simulatoren og programmere og kjøre scenarier. Komplett kurs for deg som har kjøpt en ny simulator, eller er ny bruker av en simulator.

Max 8 1- 2 dager Hos kunde

    

Kontakt oss for mer informasjon? >

    

eLæringskurs

Et eLæringskurs vil gi deg en grunnleggende opplæring i bruk av våre treningsløsninger. Kursene omfatter forberedende læring, kontakt oss for å få en oversikt over hvilke eLæringskurs vi tilbyr.

Lisend basert Selv-lærende Online

     

Kontakt oss for mer informasjon? >

     

Læring med scenarier

Deltakerne vil lære å installere en Laerdal Scenario Package på en registrert PC samt å identifisere tilleggsutstyr og læringsmål for scenariene. Videre gjennomgås studentrollen, behov for utstyr og korrekte behandlingsparametre.

Max 8 1 dag Hos kunde

    

Kontakt oss for mer informasjon? >

    

Scenario Programming

Scenario programmering er et kurs for viderekommende brukere som ønsker å utvide sine ferdigheter innen scenario-programmering. Det legges vekt på programmering av Trender og Handlere. Deltakere må ha gjennomført introduksjonskurs, eller ha erfaring med å styre en Laerdal simulator for å få utbytte av kurset

Max 8 1 dag Hos Kunde

     

Kontakt oss for mer informasjon? >

     

Oppdateringskurs

Et oppdateringskurs vil friske opp kunnskapen din om simuleringstrening. Deltakere får styrket sine programmeringsferdigheter og repetert hvordan simulatoren brukes i manuell og automatisk modus. Videre gjennomfører deltakerne et programmert scenario og mottar skjema og sjekklister for scenarier de vil kjøre fremover.

Max 8 1 dag Hos kunde

    

Kontakt oss for mer informasjon? >