Styre

Tore Lærdal
Styreformann
Hanne Lærdal
Eier representant
Svein Aaser
Ekstern Representant
Marit Reutz
Ekstern representant
Petter Andreas Steen
Ekstern representant
Ken Morallee
Ekstern representant
Magnus Ove
Ansatt representant 
Frode Tingvik
Ansatt representant
Anne Lise Eikefjord
Ansatt representant