Hele historien kort fortalt

Laerdal Medical AS startet som et lite forlag i 1940 som spesialiserte seg på gratulasjonskort og barnebøker. Selskapet ble snart utvidet til produksjon av leketøy av tre. Som pioner innen mykplast tidlig på 50-tallet, produserte Laerdal millioner av realistiske lekedukker og "møbelvennlige" lekebiler.
 
Kunnskap fra leketøysproduksjonen åpnet nye dører inn til det å utvikle realistiske sårsimuleringer. Førstehjelp og akuttmedisin med vekt på opplæring ble etter hvert vårt hovedaktivitetsområde. Endringen av fokus for forretningsvirksomheten symboliseres med en ung pike som døde på slutten av 1890-tallet.

Den ukjente piken fra Seinen
Mot slutten av 1800-tallet ble liket av en ung pike trukket opp av elven Seinen i Paris. Det var ingen tegn til vold og man antok derfor at hun hadde tatt sitt eget liv. Da hun ikke kunne identifiseres ble det laget en dødsmaske, noe som var vanlig i slike saker.  Den unge pikens delikate skjønnhet og overjordiske smil  forsterket gåten omkring hennes død.

Det ble utgitt romantiske fortellinger som spekulerte i mysteriet. Ifølge en av disse døde piken av kjærlighetssorg. Denne historien ble populær over hele Europa, og det ble også reproduksjonene av hennes dødsmaske.
 
Fra tragediens maske til livets kyss
Generasjoner senere ble den ukjente piken fra Seinen bragt tilbake til livet da Åsmund S. Lærdal startet utviklingen av et realistisk og effektivt læringsverktøy for undervisning i munn-til-munn-metoden.
 
Grepet av historien med piken som led en altfor tidlig død, adopterte han masken hennes som ansiktet på sin nye treningsdukke for gjenoppliving, førstehjelpsdukken Anne. Lærdal var overbevist om at man ville være mer motivert til å lære den nye livredningsmetoden dersom dukken hadde realistisk størrelse og utseende.
 
Den barmhjertige samaritan
Med introduksjonen av Førstehjelpsdukken Anne gikk selskapet inn for oppgaven med å fremme gjenoppliving og styrke akuttmedisinsk behandling. Leketøysproduksjonen ble nedtonet og som en konsekvens trengte vi en ny logo som reflekterte vår misjon.
 
Bildet som skulle bli vårt emblem er urgammelt – ''Den barmhjertige samaritan.'' Logoen illustrerer historien om den reisende som, med uegennyttig innsats og omsorg, reddet livet til en totalt fremmed. Hans holdning, empati og handling er vår inspirasjon for alt vi gjør og utvikler.
 
Flere tiår med utvikling
På 60-tallet begynte man å anse prehospital akuttmedisin som en forlengelse av avansert sykehusbehandling.  For at disse ideene skulle komme til praktisk nytte, utviklet Laerdal Medical bærbart utstyr for ventilerings- og luftveishåndtering. Samtidig startet tradisjonen med å tilby utstyr med tilhørende læringsverktøy.
 
I 1980 ble Lærdals Fond for Akuttmedisin stiftet. I årenes løp har fondet støttet et utall forsknings-, utdannings- og publiseringsprosjekter.
 
På 80-tallet ble det klart at tidlig defibrillering øker overlevelsen vesentlig ved hjertestans utenfor sykehus. Kunnskapen trigget utviklingen av vår halvautomatiske hjertestarter (HeartStart) som gjorde at også ambulansepersonell kunne gi denne livreddende behandlingen.
 
På 90-tallet gjorde våre nakkekrager det enklere å forebygge unødvendig skade og invalidisering som følge av skade i nakkevirvler.
 
I januar 2000 utvidet Laerdal sitt samarbeid med Texas-baserte Medical Plastics Laboratories Inc. (MPL) ved å erverve dette innovative og spennende selskapet. Selskapet heter nå Laerdal Texas og flaggskipet som produseres der i dag er SimMan. Med MPL åpnet det seg nye salgs- og distribusjonskanaler og det nære samarbeidet med Laerdals organisasjon i New York styrket selskapets allerede sterke posisjon i det amerikanske markedet.
 
Laerdal er i konstant utvikling og har vært i stand til å styre markedet med innovativ produktutvikling. I 2002 startet Laerdal sitt samarbeid med Danmark-baserte Sophus Medical for å se nærmere på interaktive produkter for medisinsk trening og opplæring. I 2003 var selskapet overtatt og heter nå Laerdal Sophus. Selskapet er ledende innen feltet mikrosimulering. I første halvdel av 2004 skjedde omfattende produktlanseringer som dekket læringsprogrammer for medisinsk behandling innen segmentene pre-hospital, sykehus og militæret.
 
Som en naturlig forlengelse av mikrosimulering, ble Laerdal Medical interessert i produkter innen virtuell virkelighet for slik å komplettere produktporteføljen. I løpet av 2004 kjøpte Laerdal de immaterielle rettighetene til og overføringen av ansatte fra SimQuest. Denne gruppen heter nå Laerdal DC og produserer en serie produkter med det siste innen virtuell virkelighet. Det første produktet – IV arm – ble lansert sommeren 2004.
 
For å styrke terapiporteføljen og selskapets posisjon innen denne produktrekken, ble STI ervervet i juni 2003.  Dette oppkjøpet ledet til et mer komplett utvalg av terapiprodukter, og vi kan nå tilby løsninger for fiksering av endotracheal-tuber og et bredere utvalg innen spinal-immobilisering. I mars 2004 feiret Laerdal den offisielle åpningen av en ny fabrikk i Kina. Den nye fabrikken gjør selskapet bedre i stand til å møte fremtiden – både ved det å ha helt nye fabrikklokaler av høy kvalitet lokalisert i Det fjerne Østen, men også bedre tilgang til et stadig større kinesisk marked som dette vil gi.
 
Dedikert mangfold
I dag er Laerdal Medical forpliktet til Helping save lives ved hjelp av produkter for HLR-opplæring, avansert livredning, luftveishåndtering, immobilisering, traumetrening, overvåking, defibrillering og simuleringstrening som brukes i kombinasjon med mer tradisjonelle læringsmåter, mikrosimulering og virtuell virkelighet.