Ett globalt selskap

Laerdal har gjennom årene etablert salgsvirksomhet i 23 land og produksjonsvirksomhet og FoU-virksomhet fire forskjellige steder. Selskapet har 1400 ansatte.

Laerdal er begunstiget med internasjonale og lokale alliansepartnere innen produkt- og innholdsutvikling, produkt sourcing, markedsutvikling og salgskanaler. Vi vil fortsette å utvikle disse relasjonene og samtidig se etter nye allianser hvor vi kan forsterke verdien for våre kunder.

Når vi velger eksterne leverandører ser vi lenger enn kostnader og tekniske muligheter. Dette for å sikre at virksomheten overholder nasjonal lovgivning og våre egne standarder for drift. 

Vi tar sikte på å bygge konkurransekraft ved å respondere lokalt, og samtidig trekke på vår globale evne og ressurser bygget på et kvalitetsmerke basert på felles verdier og tillit.

                                                    

                                                               Antall ansatte globalt: 1400

                  

                    Ansatte per region:                                          Ansatte per forretningsenhet:

 by-business-and-region     

Laerdal i Stavanger

Laerdal Stavanger at the bottom center of the photo.

Laerdal i Stavanger har rundt 400 ansatte fra 30 forskjellige land. Virksomheten består av high-end produksjon, FoU, markedsføring og ledelse og støttefunksjoner for det globale selskapet, samt salg for det norske markedet.

SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research

Simuleringssenteret SAFER, som er grunnlagt av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical er lokalisert i samme bygning.  

http://www.safer.net/