Verdier

Formålet med alt vi gjør i vårt daglige arbeid er å bidra til økt overlevelse og help saving lives. Nøkkelen til å nå våre mål og til hvordan vi utøver vår forretningsvirksomhet, er at vi hver dag lever i tråd med våre verdier. 

Lær mer om vårt verdigrunnlag.