Misjon & Vision

Vår misjon er å bidra til å redde liv.  

Vår visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade.