NESTLED - Fagutvikling i simulering

   

 

NESTLED er et EU-finansiert program som er utviklet for å hjelpe deg med å forbedre ditt læringsmiljø, og støtte personell med fag - og undervisnings oppgaver. Dette gjøres ved å implementere relevant simuleringsbasert undervisning og læring i organisasjonen. Fokuset for programmet er å påse at fakultetet har innsikten og kompetansen som kreves for å utvikle målrettede simuleringsprogrammer, for å håndtere spesifikke utfordringer på din arbeidsplass. 

 
 

    

Problemene

Lite effektiv bruk av simulatorer

Forskning har vist at de fleste simulatorer (80 %) har kapasitet for mer trening.

Vedlikeholde kompetanse

Trening og tilgjengelighet av undervisere trent i simulering er en vanlig utfordring. Hyppig utskiftning av ansatte gjør det til en utfordring å vedlikeholde den nødvendige kompetansen for simulering i organisasjonen. 

Mangel på standarder

Ettersom simulering fortsatt er ganske nytt innen helseutdannelse, brukes det få eller ingen standarder for å måle prestasjons-og læringsresultater. Mens organisasjoner fortsetter å investere i simuleringsprogrammer, er det et økende behov å demonstrere verdien av simulering for interessenter. 

   
   

Slik kan NESTLED hjelpe

 • Støtte fakultetet i utvikling og implementering av simuleringsprogram.

 • Bidra til å utvikle et styrket og forbedret læringsmiljø for studenter og kollegaer.

 • Tilby de praktiske verktøyene dere trenger for å integrere simulering i pensum eller opplæringsprogrammet. 

 • Hjelpe dere med å utvikle nødvendige ferdigheter, slik som: forberede en simuleringtrening, forhåndsbriefing, kjøre scenario og utføre en enkel, men god debriefing. 
       
 

 
 

De fire stegene i NESTLED

 

1

Oversikt over simuleringsutdannelse

(e-læring)
 • Få et teoretisk fundament med forskning som støtter bruken av simuleringsbasert utdanning. 
 • Utvikle et rammeverk for tidlig suksess med simulering.
 • Gjennomføre en arbeidsplassanalyse
     

2

Simuleringsutdannelse i praksis

(på stedet)
 • Diskuter og motta tilbakemelding på arbeidsplassanalyse.
 • Lær om teorier og simuleringsmiljøer.
 • Utvikle et simuleringsscenario basert på arbeidsplassanalysen.
     

3

Levering av høykvalitetssimulering

(på stedet)
 • Motta en forhåndsprogrammert versjon av spesialtilpassede scenario.
 • Lage og levere en effektiv forhåndsbriefing
 • Dokumentér nøkkelhendelser under simuleringen
 • Gjennomføre en tilpasset debriefing
     

4

Tilnærminger til å endre praksis

(på stedet)
 • Få et rammeverk for å måle suksessen til den leverte løsningen.
 • Identifiser nøkkelinteressenter for implementering av simulering
 • Utvikle en implementeringsstrategi
 • Motta tilbakemeldinger fra kolleger på den valgte løsningen.
 

    

Interessert i NESTLED?

Kontakt oss gjerne >

     

NESTLED Partneruniversiteter